Anni Paavilainen

Anni Paavilainen aloitti helmikuussa Ethicalla kiertotalouskonsulttina. Anni on erityisesti perehtynyt kiertotalouden ekosysteemeihin, joista hän kirjoitti myös palkitun pro gradu -tutkielmansa. Asiantuntijuuden ohella nuori ekonomi tuo Ethicalle mukanaan paikallistuntemusta Tampereen seudun kiertotaloustoimijoista. Ethicalla työskentelyssä Anniin vetoaa erityisesti ympäristöarvojen edistäminen ja yritysten auttaminen markkinamurroksessa.

Konsultin vapaa-aikaa puolestaan tasapainottavat luonnossa ulkoilu, hevoset sekä taistelulaji Muay Boran.

Tervetuloa Ethicalle, Anni!