Ecodesign Sprint on 3-päiväinen liiketoiminnan kehittämisohjelma, joka perustuu kiertotalouden toimintamalliin. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa yrityksen elinvoimaisuus uusien tuote –ja palvelukonseptien ja liiketomintamallien avulla.

Yhdessä Design Forum Finlandin kanssa Ethica on kehittänyt ja vetänyt Sprintiä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Sprint sopii minkä tahansa alan yritykselle; tähän saakka Sprintin läpikäyneet yritykset edustavat seuraavia aloja: rakennusala (Lumir), pakkaaminen (Nefab), huonekaluteollisuus (Nola, First Furniture (RU), ruoka (JärkiSärki), tekstiiliala (R-Collection) ja retkivarusteet (Primus).

Voit ladata Sprint-oppaan täältä (englanniksi): EcoDesign Sprint.

“The knowledge gained from the sprint will affect our strategy. Changes regarding the responsibility of the company will be made in the short term and long term.”
-Rockseri Oy

”A lot of our strategic 2025 initiatives come from your workshop.”
-Workshop participant