Ilmakuva Hartaanselänrannasta
Hartaanselänranta. Kuva: MUUAN

Oulun kaupunki kehittää kauniille suistoalueelle uutta monipuolista asumiseen painottuvaa aluetta, joka täydentää myös suiston rannoilla kulkevaa virkistysverkkoa. Tälle, Hartaanselänrannaksi, nimetylle alueelle sijoittuvat vuoden 2025 asuntomessut. Alueella on huomattavia luonto- ja kulttuuriympäristöarvoja ja tämän takia tulevan rakentamisen ja kaupungin osan ekologinen kestävyys ja sen varmistaminen olivat alueen kehittämisen olennaisia lähtökohtia.

Ethica toimi konsulttina MUUANin vetämässä Hartaanselänrannan yleissuunnitteluhankkeessa osana yleissuunnittelusta vastannutta tiimiä. Ethica vastasi yleissuunnittelussa kiertotalouden ohjauksesta. Tiimin yleissuunnittelua ohjanneessa visiossa tavoitteena oli rakentaa kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuuden pohjoista kaupunkia, joka tuottaa enemmän, kuin kuluttaa.

Ethica laati lähtötietoanalyysin alueen olemassa olevista resursseista, joiden avulla suljettuja kiertoja ja resurssiviisautta voidaan rakentaa. Ethica sparrasi suunnittelijoita kiertotalousteemoissa ja arvioi luonnosten kiertotalouden mukaisuutta. Ethica laati suositukset jakamistalouden palveluiden huomioonottamiseksi asemakaavoituksessa, selvitti purettavien rakennusten osien ja materiaalien uudelleen hyödyntämisen mahdollisuuksia alueella sekä laati suunnitelman viherjätteen paikalliselle, ravinnekierrot sulkevalle käsittelylle.

Suunnittelualueelle on esitetty vajaa tuhat asuntoa, joissa voisi asua yli 1600 asukasta ja kokonaisrakennusoikeus noin 84 000 kem. Kokonaisuutena Hartaanselänrannasta muodostuu viisas, eläväinen, vaihteleva, yllätyksellinen ja luonnollinen, asukkaiden yhteinen kaupunginosa, joka tekee Oulusta edelläkävijän ilmastoviisaan ja tulvankestävän kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen saralla.

Ritva Kuusisto, Projektipäällikkö Oulun kaupunki: “Ethican mukanaolo suunnittelun alusta alkaen toi kiertotalousratkaisut saumattomaksi osaksi Hartaanselänrannan maankäyttöratkaisuja, antaen suunnittelussa mukana olleille aivan uudenlaisen näkökulman maankäytön suunnitteluun. Kiertotalousajattelu jatkuu alueen kaupunkikehittämisessä ja rakentamisessa, samoin kuin yhteistyö Ethican kanssa.”

 

Lue lisää aiheesta:

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma

Hartaanselänrannan suunnitteluun liittyvä materiaali