Lehto on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamiseen luodakseen asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa. Lehto Group haluaa puukerrostalojen edelläkävijäksi toimialalla.

Ethican johdolla luotiin kehityspolku ja tahtotila puukerrostalokonseptille.  Työssä hyödynnettiin Ethican vahvaa osaamista kiertotalouden mukaisen rakentamisen suunnittelussa ja uudistavan eli regeneratiivisen kasvun ratkaisujen luomisessa, joilla nivotaan liiketoiminnan hyödyt osaksi konseptia.  Lopputuloksena Lehto sai selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet, joita tukemaan luotiin konkreettiset toimenpidepolut. Myös jo käynnissä oleva kehitystyö nivottiin osaksi tiekarttaa.  

Asuntotuotannon kaupallinen johtaja Riku Kimpimäki: “Lopputulos on onnistunut yhdistelmä visionäärisyyttä ja konkretiaa! Ethican rakennetun ympäristön asiantuntijat auttoivat meitä navigoimaan eteenpäin kiertotalouden mukaisen rakentamisen haastavassa maastossa. Valitsimme vaikuttavimmat teemat siten, että ne tukevat myös Lehto Groupin strategisia tavoitteita tuoden meille kestävämmän rakentamisen edelläkävijän aseman.”