varma

Varma on suomalaisen työn eläkevakuuttaja ja työkykyjohtamisen edelläkävijä sekä vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Varman sijoitusten arvo on 44 mrd euroa. Varma halusi  kirkastaa rooliaan sekä syventää osaamistaan kiertotaloudesta osana kiinteistösijoitusstrategiaansa.

Yhteistyö alkoi Ethican  Strategia Auditilla, joka koostui liiketoimintaympäristön ja Varman strategian analyysistä, benchmark -selvityksestä, sisäisestä työpajasta ja tärkeimpien sidosryhmien haastatteluista. 

Auditin lopputuloksena Varma sai selkeän kuvan omasta nykytilasta kiertotalouden kontekstissa,  olennaiset jatkokehittämisen painopistealueet ja toimenpide-ehdotukset sekä tunnisti asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet kiertotalousteemojen eteenpäin viemiseksi osana heidän kilpailuetuaan. Työ jatkui kiinteistösijoitusstrategian tahtotilan luomisella: kiertotalouden periaatteet tuodaan osaksi kaikkia Varman korjaus- ja uudisrakentamisen projekteja v.2025 mennessä. Rakentamisen hankkeisiin sekä käytön ja ylläpidon prosesseihin luotiin räätälöity kiertotalousohjeistus, joka vie konkreettisesti kohti tahtotilaa.

Johanna Haikala, Kiinteistösijoituspäällikkö: “Ethica on antanut meille erinomaista kiertotalousasiantuntijuutta ja vienyt työtämme eteenpäin sekä strategisella että käytännön tasolla. Yhteistyö  on ollut erittäin antoisaa; Ethican asiantuntijoilla on ainutlaatuista osaamista jota voin vilpittömästi suositella.”