Ainutlaatuinen, sekä yritysten johdolle että tuote- ja palvelukehittäjille suunnattu Circular Design -valmennusohjelma on alkamassa syksyllä. Ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus – myös kansainvälisesti tarkasteltuna – jossa pureudutaan syvälle kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. 

Maksuttomaan pilottiohjelmaan haetaan mukaan eri toimialoilta yrityksiä, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Circular Design -ohjelma koostuu kahdesta oppimispolusta: yritysjohdolle (myös hallituksen jäsenille, omistajille ja sijoittajille) suunnatusta strategisesta tasosta sekä tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnatuista, käytännön työhön ohjaavista kokonaisuuksista.

Haku ohjelmaan sulkeutui 13.10.22. Mukaan haki yhteensä 71 yritystä, joista 50 valittiin mukaan ohjelmaan. Katso lista osallistujista täältä: https://circulardesignsuomi.fi/osallistujat/

Ohjelma on strategisen Kiertotalousohjelman toimenpide ja sen toteutuksesta vastaavat Ympäristöministeriön ohjaamana Design Forum Finland ja Ethica Oy yhdessä seuraavien kumppaneiden kanssa: VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.  

Ohjelman kaikille avoin aloitustapahtuma järjestettiin tiistaina 4.10.22 Tiedekulmassa Helsingissä ja verkossa – voit lukea tapahtuman koosteen blogistamme.

Kiinnostuitko?

Jutellaan lisää.

Ota yhteyttä:
Anne Raudaskoski
anne.raudaskoski@ethica.fi
p. 050 341 0881

Ville Grönlund
ville.gronlund@ethica.fi
p. 050 506 2110

Valmennussisällöt eri kohderyhmille

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma 4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. aiheita miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla? Miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin, miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme että ohjelmaan osallistuva yrityksen koko tiimi (johto,  tuote-/ palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuvat aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Podcast: Vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit

EU:n Vihreän Kehityksen ohjelman vaikutukset yrityksille; erityisesti taksonomia, kiertotalouden toimenpidesuunnitelma, kestävä tuotepolitiikka ja ekodesign-direktiivin laajentuminen. Kuulijat saavat kattavan yleisnäkymän EU:n ohjauskeinoista, joilla ohjataan yrityksiä suunnittelemaan ja valmistamaan kiertotalouden mukaisia tuotteita. Ymmärrys vaikutuksista oman yrityksen ja toimitusketjun toimintaan: riskit ja mahdollisuudet.

Toteuttajat: Ethica Oy, Sitra

 

Verkkotyöpaja: Kestävästä kasvusta kohti uudistavaa kasvua – mitä se tarkoittaa?

Sisältö: ​

 • Case-esimerkit, joiden kautta tarkastellaan eri yritysten polkuja kohti uudistavan kasvun ja kiertotalouden (liike)toimintamalleja ​
 • Keskustelu & tehtävät: Mitä muutos tarkoittaa ja vaatii strategian ja johtamisen näkökulmasta, yrityksen uudistavan kasvun polun hahmottaminen ylätasolla​​

Tavoite: ​

 • Ymmärrys siitä miksi nykyisellä lineaaritalouden ’ota–käytä–heitä pois’ -toimintamallilla ei voida jatkaa ja miksi vähittäisten muutosten rinnalle tarvitaan isoa ajattelutavan muutosta​
 • Ymmärrys mitä uudistavan kasvun viitekehys tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia tavoitteita se voi tarkoittaa omalle yritykselle.  ​
 • Tieto siitä miten ilmasto- ja muut ympäristötavoitteet nivotaan osaksi yrityksen kasvutavoitteita

Toteuttaja: Ethica Oy

 

Podcast: Kiertotalouden tuomat muutokset toimitusketjuun

Sisältö:​

 • Kun pyritään yksisuuntaisen toimitusketjun sijaan suljettuihin kiertoihin, joissa tuotteella/materiaalilla on useita elinkaaria, perinteisen toimitusketjumallin tulee myös kehittyä kohti verkostomaista arvoketjua.​
 • Podcastissa keskustellaan siitä, mitä muutokset käytännössä tarkoittavat ja miten omaa toimitusketjua voi lähteä kehittämään kohti uutta toimintamallia. ​

Tavoite: ​

 • Yritysjohdolle muodostuu käsitys siitä, mitä kiertotalouden mukainen arvoketju tarkoittaa ja miten se eroaa lineaarisesta toimintamallista

Toteuttaja: VTT

 

Verkkotyöpaja: Oman arvoketjun mallintaminen kohti suljettuja kiertoja

Sisältö:​

 • Työpajatyöskentelyn kautta yritys voi mallintaa tavoitetilaa omalle arvoketjulleen; työpajaan on mahdollista kutsua mukaan oman arvoketjun toimijoita. ​
 • Mitä muutoksia, minkälaisia toimijoita ja toimintoja tarvitaan, jotta yritys voi asteittain siirtyä kiertotalouden mukaiseen toimintamalliin, esim. tuotteen takaisinoton ja tuotteen / materiaalin uudelleen hyödyntämisen kautta.​

Tavoite:​

 • Arvoketjun alustavan mallintamisen kautta yritysjohto saa kokonaiskuvan systeemitason muutostarpeista, mahdollisuuksista ja ratkottavista haasteista. ​
 • Alustavan mallintamisen tavoitteena on tukea strategista päätöksentekoa tunnistaen samalla uuden toimintamallin bisnespotentiaali.

Toteuttaja: VTT

 

Podcast: Mitä on kemikaaliturvallisuus ja mitä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa?

Sisältö:​

 • Kemikaalien rooli ja vaikutus kiertotalouden mukaisissa tuotteissa​
 • Yritys-esimerkit ’vihreästä kemiasta’ osana suunnitteluprosessia​
 • Mitä tarkoittaa Restricted Substances List käytännössä ja miten lähteä liikkeelle​

Tavoite: ​

 • Tieto eri kemikaalien vaikutuksista materiaalien turvalliseen kiertoon ​
 • Ymmärrys siitä miksi kannattaa luoda oma kemikaalipolitiikka yritykselle​
 • Tieto siitä, mistä lähteä liikkeelle yrityksen oman ‘vihreä kemia’ -politiikan kanssa

Toteuttaja: SYKE

 

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla

Sisältö: ​

 • EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi mitä tuotepassilla tarkoitetaan, ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.​

Tavoite: ​

 • Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

 

Podcast: Viherpesun vaara ja vihreät väittämät

Sisältö:​

 • Mitä tarkoitetaan viherpesulla; mitä on tarpeen välttää yrityksen viestinnässä?​
 • Käydään läpi EU:n Vihreät väittämät -aloitteen sisältöä ja sen vaikutuksia viestintään.
 • Sisällöstä hyötyvät erityisesti yritysjohto ja yrityksen markkinoinnin ja viestinnän avainhenkilöt​

Tavoite: ​

 • Opitaan viherpesun määrittely sekä vihreät väittämät – aloitteen sisältö. ​
 • Osallistuja voi peilata ja suunnitella yrityksen viestintää saamansa tiedon pohjalta.

Toteuttaja: Miltton

 

Verkkotyöpaja: Vastuullinen brändi

Sisältö: ​

 • Yhteiskunnat asettavat kiihtyvällä vauhdilla ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita, joka tarkoittaa, että voittajia ovat ne, jotka kiertotalouden mukaisen tuotekehityksen ja arvoketjumuutosten lisäksi rakentavat määrätietoisesti brändiään näiden tavoitteiden mukaisesti. ​
 • Työpajassa syvennytään muutamaan edelläkävijäyritykseen ja tarkastellaan heidän brändityötään ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmista. ​
 • Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten pohjalta.
 • Sisällöstä hyötyvät erityisesti yritysjohto ja yrityksen markkinoinnin ja viestinnän avainhenkilöt​.​

Tavoite: ​

 • Tunnistaa oman yrityksen vahvuudet kiertotalouden kontekstissa ja tuottaa konkreettisia aihioita omaan brändityöhön.

Toteuttaja: Frankly Partners

 

Podcast: Tulevaisuuskestävä visio ja tarinankerronta

Sisältö: ​

 • Ovatko yrityksesi merkitys, missio ja strategia varmasti tulevaisuuskestäviä? Jotta kiertotalouden mukaiset tuotteet ja palvelut valtavirtaistuvat, tarvitaan myös visioita siitä, miltä kestävä liiketoiminta ja hyvä elämä näyttävät. Joudutaanko jostain luopumaan ja mitä saadaan tilalle? ​
 • Kuinka tulevaisuuden näkymät tulisi pukea tarinoiksi, jotta ne kiinnostavat, houkuttavat ja sitouttavat henkilökuntaa, sidosryhmiä ja kumppaneita dystooppisten tulevaisuuskuvien sijaan. ​
 • Podcastissa esitellään lisäksi tarinankerronnan keinoja.​

Tavoite: ​

 • Ymmärrys positiivisen tulevaisuudenvision tärkeydestä osana brändin rakentamista.​
 • Osallistuja tunnistaa erilaisia tarinankerronnan työkaluja.

Toteuttaja: Miltton

 

Verkkotyöpaja: Yrityskulttuurin muutoksen johtaminen

Sisältö: ​

 • Kiertotalouden mukainen toimintamalli ja tuote- ja palvelutarjooma tarkoittavat väistämättä muutoksia myös yrityksen sisäisessä organisoitumisessa sekä toimintakulttuurissa. Esimerkiksi menestyksekäs tuote palveluna -bisnesmalli tarvitsee toisenlaisen toimintaketjun kuin perinteinen tuotteen myyminen: siiloissa toimivien yksiköiden sijaan tulee rakentaa läpi organisaation leikkaavia, monialaisia tiimejä, jotka yhdessä pystyvät rakentamaan saumattoman toimintamallin, joka kiteytyy parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen. ​
 • Case-esimerkkien, yhteisen keskustelun ja harjoitusten kautta syvennetään ymmärrystä siitä mitä muutosvaateet ovat, mitä käytännön ratkaisut voivat olla ja millä tavoin yrityskulttuuria kannattaa kehittää mahdollistamaan muutos kohti uudistavaa kasvua.​

​Tavoite: ​

 • Ymmärrys muutosjohtamisen tärkeästä roolista menestyksellisen uudistavan kasvun polulla.​
 • Näkemys siitä, miten kehittää oman yrityksen tiimien organisoitumista ja toimintakulttuuria.

Toteuttaja: Frankly Partners

 

Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma

Sisältö:​

 • Yritysjohdon sekä tuote- / palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.​

Tavoite: ​

 • Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

 

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma, joulukuu 2023

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto​

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma 4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. aiheita miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla? Miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin, miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme että ohjelmaan osallistuva yrityksen koko tiimi (johto, tuote-/ palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuvat aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Podcast: Johdatus kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioihin

Sisältö: ​

 • Case-esimerkit edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet kehittämään tuote palveluna -toimintamallia tai muita kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioita​
 • Mitä muutoksia palvelullistaminen tarkoittaa tuotesuunnitteluprosessissa (esim. digitaaliset ratkaisut).​

Tavoite: ​

 • Osallistujalle muodostuu kokonaiskuva tuotteesta palveluksi -toimintamallin vaateista tuotesuunnitteluprosessiin​
 • Osallistuja saa tiedon kiertotalouden eri tuotesuunnittelustrategioista​
 • Alustaa ‘Kiertotalouden tuotesuunnittelustrategiat’ -verkkotyöpajaa

Toteuttajat: Ethica Oy, Sitra


Verkkotyöpaja: Kiertotalouden tuotesuunnittelustrategiat

Sisältö: ​

 • Case-esimerkkien ja harjoitusten kautta käydään läpi, mitä mm. modulaarisuus, päivitettävyys, korjattavuus, uudelleen käyttö ja uudelleen valmistus tarkoittavat suunnitteluprosessissa sekä mitä tarkoittaa ‘monsterihybridi’ -käsite.
 • Moduulissa tutustutaan myös biomimiikkaan (luonnossa esiintyvät suunnitteluratkaisut prosessien, materiaalien, rakenteiden ja muotojen suhteen) ja esitellään case-esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat hyödyntäneet biomimiikkaa omissa suunnitteluprosesseissaan.​
 • Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten kautta.​

Tavoite:​

 • Osallistujat tietävät mitä on kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja mitä eri termit tarkoittavat.
 • Osallistujilla on valmius lähteä syventämään tietoutta ja viedä sitä käytäntöön.

Toteuttaja: Ethica Oy

 

Podcast: Mitä on kemikaaliturvallisuus ja mitä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa?

Sisältö:​

 • Kemikaalien rooli ja vaikutus kiertotalouden mukaisissa tuotteissa​
 • Yritys-esimerkit ’vihreästä kemiasta’ osana suunnitteluprosessia​
 • Mitä tarkoittaa Restricted Substances List käytännössä ja miten lähteä liikkeelle​

Tavoite: ​

 • Tieto eri kemikaalien vaikutuksista materiaalien turvalliseen kiertoon ​
 • Ymmärrys siitä miksi kannattaa luoda oma kemikaalipolitiikka yritykselle​
 • Tieto siitä, mistä lähteä liikkeelle yrityksen oman ‘vihreä kemia’ -politiikan kanssa

Toteuttaja: SYKE

 

Verkkotyöpaja: Kiertotalouden mukaiset materiaalit ja kemikaalit

Sisältö: ​

 • Case-esimerkkien ja harjoitusten kautta luodaan kuva siitä, mikä on kiertotalouden mukaisten materiaalien/ raaka-aineiden rooli tuotesuunnittelussa​
 • Miten määritellään kiertotalouden mukaiset materiaalit; mitä ovat ei-toivotut materiaalit​
 • Toimitusketjun vastuullisuuden rooli kiertotalouden mukaisissa materiaaleissa​
 • Oman projektin työstäminen ​

Tavoite:​

 • Osallistuja pystyy vertailemaan eri materiaaleja vähähiilisyyden ja kiertotalouden näkökulmasta ja tekemään valistuneita materiaalivalintoja.​
 • Osallistuja osaa nostaa esiin olennaiset näkökohdat materiaalien/raaka-aineiden hankintojen vastuullisuuteen liittyen

Toteuttaja: VTT

 

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla

Sisältö: ​

 • EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi mitä tuotepassilla tarkoitetaan, ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.​

Tavoite: ​

 • Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

 

Verkkotyöpaja: Elinkaarisuunnittelua tukevat työkalut ja viitekehykset

Sisältö:​

 • Käydään läpi elinkaarisuunnittelua tukevia työkaluja / menetelmiä (esim. Life Cycle Assessment; Product Environmental Footprint, Cradle to Cradle-menetelmä), niiden hyötyjä ja rajoitteita​
 • Case-esimerkit miten työkalut ovat ohjanneet suunnitteluprosessia​
 • Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten kautta​

Tavoite:​

 • Osallistujille syntyy tietämys erilaisista työkaluista ja viitekehyksistä, ja he pystyvät jatkossa hyödyntämään työkaluja osana suunnitteluprosessia.

Toteuttaja: SYKE

 

Podcast: Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Sisältö: ​

 • Tietoiskussa käydään läpi viimeisimpien selvitysten pohjalta, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin.​

Tavoite: ​

 • Syventää yritysten tietopohjaa kuluttajakäyttäytymisen laajemmista muutoksista tutkimustiedon avulla

Toteuttaja: Alice Labs

 

Verkkotyöpaja: Asiakaskokemus kiertotaloudessa

Sisältö: ​

 • Miten kiertotaloudessa toimivan yrityksen asiakaskokemuksen kehittäminen eroaa lineaarisella tavalla toimivan yrityksen kokemuksesta? ​
 • Kuinka verkostomainen tapa toimia vaikuttaa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen? ​
 • Työpajssa käydään läpi asiakaskokemuksen rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ja tutustutaan sen kehittämisen tärkeimpiin alueisiin ja työkaluihin (esim. asiakaskokemuksen johtamisen mallit, palvelupolku, asiakaskokemuksen mittaaminen). ​
 • Case-esimerkkejä siitä, miten asiakaskokemuksen rakentamisella tuetaan yrityksen kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukehitystä. ​
 • Oman asiakaskokemuksen työstäminen annettujen harjoitusten puitteissa​

Tavoite: ​

 • Ymmärrys asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa.​
 • Osallistuja tunnistaa yleisimpiä asiakaskokemuksen kehittämiseen käytettäviä työkaluja

Toteuttaja: Frankly Partners

 

Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma

Sisältö:​

 • Yritysjohdon sekä tuote- / palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.​

Tavoite: ​

 • Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

 

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma, joulukuu 2023

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma 4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. aiheita miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla? Miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin, miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme että ohjelmaan osallistuva yrityksen koko tiimi (johto, tuote-/ palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuvat aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

 

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla
Sisältö: ​

 • EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi mitä tuotepassilla tarkoitetaan, ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.​

Tavoite: ​

 • Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

 

Podcast: Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Sisältö: ​

 • Tietoiskussa käydään läpi viimeisimpien selvitysten pohjalta, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin.​

Tavoite: ​

 • Syventää yritysten tietopohjaa kuluttajakäyttäytymisen laajemmista muutoksista tutkimustiedon avulla

Toteuttaja: Alice Labs


Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma
Sisältö:​

 • Yritysjohdon sekä tuote- / palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.​

Tavoite: ​

 • Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi. 

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

 

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma, joulukuu 2023

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto