Cradle to Cradle™ (C2C™) -sertifikaatti on maailman tunnetuin ja arvostetuin sertifikaatti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suunnitelluille tuotteille. Sertifiointi on varmennus siitä, että kul­jetaan aidosti kohti toimintamallia, jossa materiaalit pidetään kierrossa loputtomasti ja jäte sekä päästöt on suunniteltu pois.

Sertifikaatti kannustaa jatkuvaan tuotekehitystyöhön ja siinä tarkastellaan tuotetta viiden eri kategorian kautta, jotka ovat materiaalien puhtaus, tuotteen kierrätettävyys ja materiaalien uudelleenkäyttö, uusiutuva energia ja hiilijalanjälki, veden käyttö sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Voidaan sanoa, että C2C -lähestymisessä tai sertifioinnissa juuri materiaalien puhtaus ja terveys on sertifikaatin kattavin laatukriteeri verrattuna muihin sertifikaatteihin ja se on tämänhetkistä kemikaali lainsäädäntöä paljon kunnianhimoisempi. Se myös luo pohjan muille laatukriteereille tar­koittaen sitä, että sertifikaatissa halu­taan varmistaa korkealaatuisten materiaalien käyttö tuotteissa, jotta tiedetään tarkalleen mitä niissä on ja että niitä voidaan käyttää turvallisesti uudelleen. Myös sertifiointitasoja on viisi (perus, pronssi, hopea, kulta ja platina), mitä korkeamman “tason” tuote saa, sitä tarkemmalla tasolla eri aspekteja on huomioitu. Tuote voi saavuttaa eri ta­soja eri osa-alueiden osalta, mutta tuotteen kokonaistaso määrittyy kuitenkin alimman saavutetun tason mukaan.

Cradle to Cradle™ -sertifikaatti takaa turvallisen ja puhtaan materiaalikierron

 Cradle to Cradle -tekstiileissä huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikki elinkaaren osa-alueet tuotteita suunnitellessa sekä valmistaessa. ‘Materiaalihybridien’ välttämiseksi aivan aluksi identifioidaan materiaalien ja kemikaalien sopivuus joko biologiselle tai tekni­selle kierrolle. Variaineet ja painovarit, langat, joustavat osat, kangas ja somisteet voidaan tehdä biohajoavista, myrkyttömistä materiaaleista, jotta kaikki tuotteet ovat turvallisesti kierrätettäviä.

Kohti tekstiiliteollisuuden kiertotalousratkaisuja

Cradle to Cradle® -suunnittelufilosofia tähtää positiiviseen käden jälkeen, kan­nattavuuden parantamiseen ja innovaatioihin kiertotalouteen perustuvilla toimilla. C2C® -periaatteissa yhdistyykin olennaisella tavalla suunnittelu sekä kemian tuntemus. Tämä mahdollistaa tuotteiden valmistamisen tavalla, jolla ne on lähtökohtaisesti valmistettu hel­posti ja turvallisesti kierrätettäväksi suunnittelun myötä. C2C® -viitekehysta kannattaakin hyödyntää suunnittelun tukena ja halutessaan yritys voi myös sertifioida tuotteen tai materiaalin. Siinä missä itse C2C -sertifiointi voi pienelle tekstiilialan yritykselle olla resurssien ulkopuolella, kaikki pystyvät hyödyntämään toiminnassaan C2C® -periaatteita. Esimerkiksi parin vuoden takaisessa Lidl:n Cradle to Cradle -tekstiilien pilottiohjelmassa sertifioinnin myötä kehitettiin seuraavia osa-alueita: täydellinen materiaalien ja kemikaalien kartoittaminen, suunnittelu biologisen kierron materiaaleilla sekä tuotteiden turvallinen biohajoaminen, takaisinot­toratkaisuiden kehittäminen.

Vaatteet valmistettiin Bangladeshissa, joka on korkean riskin tuotantomaa. Pilottiprojektin myötä haluttiin kuitenkin todistaa, että kiertotalouden mukainen tuotanto on myös mahdollista korkean riskin maissa, joissa massamarkkinoille voidaan tuoda puhtaasti ja eettisesti tuotettuja vaatteita. Osana pilottiprojektia Lidl oli mukana kehittämässä täysin bio­hajoavia painovärejä tekstiileille. Kehitysprojektissa tähdättiin siihen, että uudet painovarit on helppo ottaa käyttöön jo olemassa olevassa massatuotannossa. Olennaista pilotointiprojektissa oli testata C2C -materiaalien toimivuutta isommassa tuotannossa sekä arvioida materiaalien läpinäkyvyyttä prosessikemikaaleja myöten, sekä tuotannosta ulos tulevan veden puhtautta. Yhtenä laadun kriteerinä olivat myös kompostointitestit, joissa analysoitiin tuotteiden turvallinen biohajoavuus. C2C -sertifikaatin saaneiden brändien lukumäärä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Esimerkiksi Wolford, G Star Raw ja Stella McCartney -vaatemerkit ovat sertifioineet osan tuotteistaan. Wolford-merkin tavoite on vuoteen 2025 mennessä sertifioida yli puolet tuotevalikoimastaan.

C2C-viitekehys tutuksi Circular Design Sprintissa

Ethican työskentelyssä hyödynnetään C2C® -viitekehystä asiakkaidemme tuotekehityksessä. Erinomainen matalan kynnyksen tapa tutustua viitekehykseen on Ethican Circular Design Sprint, joka on yhdistelmä oppimista, ideointia ja työkaluja, joiden avulla päästään nopeasti kiinni yrityksen tarpeisiin ja mahdollisiin liiketoiminnan kehityspolkuihin. 2,5 paivan intensiivisellä työpajatyöskentelyllä saadaan aikaan konkreettisia kehitysaihioita, joita yritys voi lahtea viemään eteenpäin Sprintin jälkeen. Syksyn aikana LAB-ammatti- korkeakoulun KISU-hankkeen “Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä’ tiimoilta Sprintin ovat käyneet läpi muun muassa vaatebrändit Dusty Clothing ja Népra, jotka saivat lopputuloksena kiertotalouden mukaiset palvelukonseptioaihiot tukemaan omien strategisten tavoitteiden jalkauttamista.

Julkaistu Tekstiililehti N:o 4/2020

Kirjoittajat:

Ida Urmas, Cradle to Cradle -asiantuntija ja Circular. Design -konsultti

Anne Raudaskoski, Head of Consulting ja Circular Design Sprintin kehittaja