Ethica ja Design Forum Finland lähtevät toteuttamaan yritysten johdolle ja asiantuntijoille suunnattua circular design -ohjelmaa yhdessä VTT:n, SYKE:n ja Sitran kanssa. Lisäksi valmennuksen sisältöjä ovat tekemässä muotoilun, yrityskulttuurin muutoksen ja asiakasymmärryksen asiantuntijat Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

Syksyllä starttaava, noin vuoden mittainen circular design -valmennusohjelma tukee yrityksen omaa T&K -prosessia ja strategista kehitystyötä. Ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus – myös kansainvälisesti tarkasteltuna – jossa pureudutaan syvälle kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Pilottiohjelmaan haetaan mukaan yrityksiä eri toimialoilta, jotka haluavat kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja haluavat panostaa konkreettiseen tekemiseen.

Ohjelma tarjoaa joustavasti asiantuntija- ja vertaistukea yrityksen omaan tuote- ja palvelukehitysprosessiin. Etusijalla ovat toimialat, jotka lähtevät mukaan kiertotalouden skenaario- ja sitoumusprosessiin.

Mitä tarkoittaa circular design -lähestymistapa?

Circular design eli kiertotalouden mukainen suunnittelu voidaan nähdä sateenvarjoterminä, joka koostuu kahdesta kiertotalouteen ohjaavasta tasosta:

  • Circular design perustuu systeemiajatteluun, jossa tuote- ja palvelusuunnittelun lisäksi peilataan ja iteroidaan tuotetta tai palvelua ympäröivään systeemiin (yrityksen operaatiot, toimitusketju, liiketoimintamalli, asiakaskokemus ja brändi) varmistaen, että systeemitason ratkaisut tukevat kiertotalouden mukaista tuotetta / palvelua ja siten kiertotalouden toteutumista.
  • Koska kiertotalouden toinen periaate kuuluu, että materiaali pidetään kierrossa arvo säilyttäen, tuotesuunnittelutasolla tehdään valintoja, joilla varmistetaan että esimerkiksi tuotteessa käytetyt materiaalit ja kemikaalit sekä tuotteen ominaisuudet (esim. modulaarisuus, korjattavuus, päivitettävyys) mahdollistavat arvon säilymisen ja  useat, turvalliset elinkaaret.

Oletko kiinnostunut ohjelmasta?

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut ohjelmasta ja haluat kutsun 4.10.2022 Tiedekulmassa Helsingissä pidettävään ohjelman lanseeraustapahtumaan, voit jättää meille yhteystietosi täällä.

Lisätietoja antavat:

Anne Raudaskoski, Ethica: anne.raudaskoski@ethica.fi p. 050 341 0881

Saija Malila, Design Forum Finland: saija.malila@designforum.fi p. 044 727 2280