Ethica ja Laatukeskus ovat solmineet kumppanuuden, jonka kautta molempien asiakkaita voidaan palvella jatkossa entistä kokonaisvaltaisemmin.

Laatukeskus Excellence Finland Oy on Suomen Laatuyhdistys ry:n täysin omistama yhtiö, joka myy sekä jäsenilleen että muille yrityksille ja organisaatioille johtamisen, toiminnan, laadun ja vastuullisuuden kehittämiseen liittyviä palveluja.

Ethica tarjoaa Laatukeskuksen jäsenille ja muille asiakkaille kiertotalouden asiantuntijapalveluita, esimerkiksi nykytilan kartoitukseen, strategiatyöhön tai kiertotalouskonseptien kehittämiseen ja Laatukeskuksen tarjontaan kuuluvat EFQM-johtamismalli, ISO-standardit sekä Lean & Lean Sixma -palvelut voivat olla osa jatkossa  Ethican asiakkaiden kehityspolkua.

”Ethican ja Laatukeskuksen solmima yhteistyö mahdollistaa kiertotalouden viemisen Suomessa aivan uudelle tasolle. Ethica on tehnyt uraauurtavaa työtä kiertotalouden parissa jo vuosia ja heiltä löytyy rautaiset ammattilaiset kiertotalouteen nojaavan liiketoiminnan kehittämiseen. Meiltä Laatukeskuksena löytyy puolestaan kiertotalousverkosto sekä hyvät, kansainvälisesti käytössä olevat, työkalut kiertotalouden mittaamiseen, riippumattomaan ulkoiseen arviointiin ja todentamiseen, jotka tarjoavat yrityksille myös benchmarking-tietoa suhteessa muihin toimijoihin. Yhdessä pystymme auttamaan yrityksiä entistä kokonaisvaltaisemmin siirtymässä kohti kestävää kiertotaloutta”, visioi Kirsi Vuorinen, Laatukeskuksen liiketoimintajohtaja.

Ethican tj Paula Fontell iloitsee niin ikään yhteistyöstä: ”Ethican ja Laatukeskuksen tiet ovat jo aiemmin kohdanneet useaan otteeseen kiertotalouden merkeissä, joten nyt oli erinomainen aika solmia virallinen kumppanuus ja lähteä kehittämään yhteistyötä systemaattisesti. Molemmilla osapuolilla on hyvin toisiaan täydentävää osaamista, joka tarkoittaa asiakkaille jatkossa entistä monipuolisempaa palvelupolkua.”