Kiihtyvä muutos kohti hiilineutraalia kiertotaloutta etenee yritystoiminnassa ja rakentamisessa. EU on Euroopan Green Deal strategia- ja toimenpideohjelmassaan jo määrittänyt yritysten kehityssuuntaa. EPEA ja Ethica tuovat asiakkailleen kiertotalouden mukaisen ja  tulevaisuuden kestävien tuotteiden suunnittelun toimintamalleja sekä auttavat kehittämään vastuullisia strategioita. EPEA tuo yhteistyöhön laajan kokemuksensa Cradle-to Cradle®  -sertifioinnista

Euroopassa useiden yritysten hiilipäästötavoitteiden tultua jo asetetuiksi, kierrätettyjen materiaalien käyttö lisääntyy tasaisesti ja suljetun kierron lähestymistapoja syntyy. Siirtyminen kiertotalouteen etenee nopealla tahdilla ja se herättää olennaisen kysymyksen: Minkälaisia materiaaleja haluamme säilyttää kierrossa?

Koska 80% kaikista tuotteisiin liittyvistä ympäristövaikutuksista määritellään tuotteen suunnitteluvaiheessa, turvallinen ja kestävä suunnittelu on avain kestävän ja hiilineutraalin kiertotalouden saavuttamiseen.

EPEA:n perustajat Michael Braungart ja William McDonough kehittivät Cradle to Cradle® (C2C)- suunnittelukonseptin 1990-luvulla. Se kuvaa turvallisen ja potentiaalisesti loputtoman materiaalien kierron, jossa kaikki ainesosat ovat kemiallisesti vaarattomia ja kierrätettäviä. Konsepti on luonnon inspiroima, sen tavoitteena ei ole vain minimoida negatiivisia vaikutuksia, vaan myös jättää positiivinen ekologinen jalanjälki. Tämän seurauksena syntyy tuotteita, prosesseja, rakennuksia ja kaupunkeja, jotka ovat turvallisia ihmisille, terveellisiä ympäristölle ja menestyksekkäitä yrityksille. Cradle to Cradle Certified ™ -tuoteohjelma, joka on kansainvälisesti tunnustettu kiertotalouden edelläkävijäksi, on tieteelliseen pohjaan perustuva standardi turvallisille ja aidosti kiertotalouden mukaisille laadukkaille tuotteille.

 

 

EPEA:n ja Ethican yhteistyö antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää molempien yritysten osaamista. Ethicalla on vahvaa asiantuntemusta kiertotalousstrategioista, hiilineutraaliudesta ja kestävän liiketoiminnan kehittämisestä. EPEA, joka on on valtuutettu C2C Certified™ auditoija, tuo asiakkaillemme tietoa turvallisista kiertotaloutta tukevista materiaaleista ja digitaalisista työkaluista. Yhteistyö luo vahvan pohjan uusien tuotteiden ja rakennusten suunnitteluun  Cradle to Cradle- konseptin mukaisesti. Se antaa vahvaa perustaa regeneratiiviselle – uusiutuvuuten perustuvalle – kasvulle ja kehitykselle.

”Yritykset kaikkialla Euroopassa ovat nyt matkalla kohti kiertotaloutta. Ethicasta olemme löytäneet innovatiivisen ja inspiroivan kumppanin tukemaan rakentamisen ja teollisuuden asiakkaita Suomessa Cradle to Cradle® -suunnittelukonseptin toteuttamisessa “, sanoo Peter Mösle, EPEA GmbH: n toimitusjohtaja.

Olen hyvin ylpeä siitä, että voimme nyt Ethicassa tuoda suomalaisille asiakkaillemme yhdessä Euroopan johtavan kiertotalouden sertifiointiyrityksen kanssa parhaan asiantuntemuksen kiertotalouden materiaalivirtojen käsittelyyn, sekä tuotteiden sertifiointiin. Näin edistämme asiakkaidemme kilpailukykyä ja muutosta kohti hiilineutraaliutta”, kommentoi Vesa Helkkula, Ethican toimitusjohtaja.

 

Ethica

Ethica Oy on 2013 perustettu, kansainvälisesti palkittu  kiertotaloussuunnittelun ja kestävän liiketoiminnan kehittämisen edelläkävijä ja asiantuntijayritys. Vahvasti verkostoitunut Ethica on ollut kehittämässä lukuisten yritysten liiketoimintastrategioita, tuotteita ja palveluja vastaamaan uusiin asiakastarpeisiin. Aluesuunnittelun ja rakennetun ympäristön alueella Ethica on osallistunut useiden kaupunkien uudistuvaan suunnittelutyöhän ja kiertotalouden tavoitteiden ja toimintamallien määrittelyyn ja toteutukseen. Ethican päätoimipaikka on Helsingissä.  www.ethica.fi

EPEA  – osa Drees & Sommeria

EPEA GmbH — osa Drees & Sommeria, on kansainvälinen innovaatiokumppani ympäristöystävällisten tuotteiden, prosessien ja rakennusten suunnitteluun. Noin 50 työntekijää työskentelee yhdessä teollisuuden, tieteen ja julkisen sektorin kanssa Cradle to Cradle® ratkaisujen parissa. EPEA:n asiantuntijat soveltavat kemian, biologian ja ympäristötieteiden osaamista tuotteiden materiaaliterveyden lisäämiseksi ja materiaaliprosessien sulkemiseksi tuotantoprosesseissa, rakennuksissa sekä kaupungeissa.

 

Cradle to Cradle® on McDonough Braungart Design Chemistry, LLC: n (MBDC) rekisteröity tavaramerkki. Cradle to Cradle Certified ™ on sertifiointimerkki, joka on lisensoitu yksinomaan Cradle to Cradle Products Innovation Institute -yritykselle

 

Tiedustelut:

Paula Fontell

Phone: +358  40 768 0160

paula.fontell@ethica.fi

 

Niklas Jonas

Phone: +49 40 431349-36

niklas.jonas@epea.com