Ethican hallitus on päättänyt seuraavista muutoksista yrityksen johdossa: Vesa Helkkula on jättänyt Ethican toimitusjohtajan tehtävät, ja Paula Fontell nimitettiin takaisin Ethican toimitusjohtajaksi 9.9.2021 alkaen.

Vesa Helkkula ei jatka enää Ethican palveluksessa eikä partnerina.