Ethican yritysasiakkaat edustavat laajasti eri toimialoja. Kiertotalouden ja ympäristövastuullisuuden siivittämä systeeminen muutos kohdistuu niin valmistavaan teollisuuteen eri palvelualoille, kuin vaikkapa energiasektorille. Kaupungit ovat keskeisin asiakaskuntamme kiertotalouden mukaisessa aluerakentamisessa.

Alla joitakin asiakasreferenssejämme

Finnish Design Shop uudistavan kasvun polulla

Eko-Safan podcastissa vieraina Tuuli Kassi ja Lilli Linkola

Case Tevella – vastuullisuuden toimintasuunnitelma liiketoiminnan tukena

Case Matri – Taking beds to the next level! Circular bed concept

Case Tenu Spirits – uudistumista tukeva vastuullisuuden toimintamalli

KIEPPI-hanke – Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus Tampereen kaupungille

Case Nordic Pet Care Group – vastuullisuusstrategia liiketoiminnan tueksi

Case Fyra – Vastuullisen suunnittelun sekä asiantuntija-aseman kehittäminen osaksi kilpailuetua

Case Hartaanselänranta — Kiertotalouden ohjaus Hartaanselänrannan yleissuunnittelussa

Case LAB — Kiertotalouden tuote- ja palvelukonseptien kehitystä yrityksille yhdessä LAB:n muotoiluopiskelijoiden kanssa

Case Lehto — Visionääriset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kiertotalouden mukaiselle puurakentamiselle

Case Varma — Strategia Audit sekä kiertotaloustavoitteet ja -ohjeet rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon

Case A-lehdet — Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteellinen toimenpidesuunnitelma kestävän kasvun ja brändiarvon vahvistamiseksi

Case Helen — Selvitys kiertotalouden vaikutuksista sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja palvelukonsepteista energia-alalla

Case Finnish Design Shop — Kilpailuedun ja brändin vahvistaminen kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian avulla

Case Senaatti-kiinteistöt — Strategy Audit, henkilöstön koulutus, sekä kiertotalouden toimintamallien jalkautus rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan

Case Ecotelligent — Circular Design: Kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja uudet liiketoimintamallit

Case Teknologiateollisuus — Jäsenyritysten liiketoiminnan kehittäminen kiertotalouden keinoin: nykytilan arviointi, uudet tuote-palvelukonseptit ja ekosysteemiyhteistyö

Case Hiedanranta — Hiedanrannan alkuperäinen visio ja kiertotalouskonsepti sekä kaupunginosan kiertotalouden mukainen suunnittelu

Case Plastics Circulation — Kiertotalouden toimintamallit ja suunnittelu elektroniikkateollisuudessa: Volvo, Philips, Electrolux, Dell ja Fujitsu

Case Lumene & Sulapac — Circular Narrative: houkuttelevat ja sitouttavat markkinointiviestit kiertotalouden mukaisesti suunnitellulle tuotekokonaisuudelle

Case EcoDesign Sprint — Tehokasta ja nopeaa kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukonseptien kehitystä yrityksille Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä

Case: Kestävän ruokajärjestelmän liiketoimintaekosysteemit — Pääkaupunkiseudun lähi- ja hävikkiruokamarkkinoiden luominen yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä lähes 20 yrityksen kanssa

Case Valtioneuvoston Kanslia — Kiertotalouden kokeiluprosessin kehittäminen sekä ideoiden sparraus ja kehittäminen kohti kannattavaa liiketoimintaa

Case Boosting Circular Design for a Circular Economy — Raportti suunnittelun keskeisestä roolista kiertotalouteen siirtymisessä EU komission Circular Economy Action Planin tueksi