Rakennettu ympäristö

Kiertotalouden mukaisten asumis- ja työympäristöjen luominen mahdollistaa kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Kiertotalouden toimintamallit tuovat kestävää lisäarvoa myös rakennetun ympäristön käyttäjille eli asukkaille, työntekijöille ja paikallisille yrityksille ja nostavat kohteiden arvoa.

Konseptisuunnitelman lopputuloksena saat systeemitason tiekartan ja konkreettiset kiertotaloustavoitteet kehittämiskohteelle. Olemassa olevien materiaalivirtojen tarkastelu ja skenaariot osana konseptisuunnitelmaa antavat erinomaiset työkalut alkuvaiheen suunnittelulle.

Kumppanuusverkoston yhteentuominen ja kehittäminen mahdollistaa lukuisten kiertotalousratkaisujen toteutumisen. Esimerkiksi käänteinen logistiikka, materiaalivirtojen sulkeminen ja uusien innovaatioiden työstäminen vaatii saumatonta ja taloudellisesti kannattavalla tavalla toimivaa verkostoa. Meillä on vuosien kokemus kiertotalousverkostojen luomisesta ja kehittämisestä.

Urban Circularity™ -työkalumme avulla saat kokonaisvaltaisen näkymän siitä, miten hyvin aluesuunnitelun eri osa-alueet edistävät kiertotalouden mukaista toimintamallia. Konkreettiset ohjauskeinot ja ehdotukset kaavamerkinnöiksi takaavat, että kiertotalouden ratkaisut toteutuvat käytännössä.

Hanketiimissä työskentelevä asiantuntijamme varmistaa, että asetetut edistykselliset visiot ja asetetut tavoitteet toteutuvat. Koordinoinnin sisältö räätälöidään kuhunkin hankkeen tarpeisiin, ja työ voi sisältää esim. rakentamisen kiertotalousohjeen laatimisen, hankesuunnitelman arvioinnin tai hankintojen ohjeistuksen laatimisen.