Referenssejä

Case Tenu Spirits – uudistumista tukeva vastuullisuuden toimintamalli

KIEPPI-hanke – Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus Tampereen kaupungille

Case Nordic Pet Care Group – vastuullisuusstrategia liiketoiminnan tueksi

Case Fyra – Vastuullisen suunnittelun sekä asiantuntija-aseman kehittäminen osaksi kilpailuetua

Case Hartaanselänranta — Kiertotalouden ohjaus Hartaanselänrannan yleissuunnittelussa

Case LAB — Kiertotalouden tuote- ja palvelukonseptien kehitystä yrityksille yhdessä LAB:n muotoiluopiskelijoiden kanssa

Case Lehto — Visionääriset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kiertotalouden mukaiselle puurakentamiselle

Case Varma — Strategia Audit sekä kiertotaloustavoitteet ja -ohjeet rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon

Case A-lehdet — Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteellinen toimenpidesuunnitelma kestävän kasvun ja brändiarvon vahvistamiseksi

Case Helen — Selvitys kiertotalouden vaikutuksista sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja palvelukonsepteista energia-alalla

Case Finnish Design Shop — Kilpailuedun ja brändin vahvistaminen kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian avulla

Case Senaatti-kiinteistöt — Strategy Audit, henkilöstön koulutus, sekä kiertotalouden toimintamallien jalkautus rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan