Referenssejä

Case LAB — Kiertotalouden tuote- ja palvelukonseptien kehitystä yrityksille yhdessä LAB:n muotoiluopiskelijoiden kanssa

Case Lehto — Visionääriset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kiertotalouden mukaiselle puurakentamiselle

Case Varma — Strategia Audit sekä kiertotaloustavoitteet ja -ohjeet rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon

Case A-lehdet — Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteellinen toimenpidesuunnitelma kestävän kasvun ja brändiarvon vahvistamiseksi

Case Helen — Selvitys kiertotalouden vaikutuksista sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja palvelukonsepteista energia-alalla

Case Finnish Design Shop — Kilpailuedun ja brändin vahvistaminen kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian avulla

Case Senaatti-kiinteistöt — Strategy Audit, henkilöstön koulutus, sekä kiertotalouden toimintamallien jalkautus rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan

Case Ecotelligent — Circular Design: Kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja uudet liiketoimintamallit

Case Teknologiateollisuus — Jäsenyritysten liiketoiminnan kehittäminen kiertotalouden keinoin: nykytilan arviointi, uudet tuote-palvelukonseptit ja ekosysteemiyhteistyö

Case Hiedanranta — Hiedanrannan alkuperäinen visio ja kiertotalouskonsepti sekä kaupunginosan kiertotalouden mukainen suunnittelu

Case Plastics Circulation — Kiertotalouden toimintamallit ja suunnittelu elektroniikkateollisuudessa: Volvo, Philips, Electrolux, Dell ja Fujitsu

Case Lumene & Sulapac — Circular Narrative: houkuttelevat ja sitouttavat markkinointiviestit kiertotalouden mukaisesti suunnitellulle tuotekokonaisuudelle