Tampere

Case Hiedanranta

Tampereen Hiedanranta on mittava aluekehityksen kohde, jonne on tarkoitus tulla 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoisena tavoitteena on hiilinegatiivinen Hiedanranta.

Ethican on tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa jo v. 2016 lähtien. Työ alkoi kunnianhimoisen vision luomisella ”Uutta Urbaania Kiertokulkua” -visiokonseptin luomisella, joka loi pohjan kiertotalouden mukaiselle kehittämistyölle.

Lisäksi Ethica on toteuttanut skenaariomaisen materiaalivirta-analyysin ja arvioinut alueen yleissuunnitelman kehittämällään Urban Circularity™ -työkalulla. Liiketoimintaekosysteemin tukeminen on niin ikään ollut osa työtä: Hiedanrannassa on lukuisia maailmanluokan start up -yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin kestävyyshaasteisiin ravinteiden kierrätyksestä, maaperän parantamiseen ja ruoan kasvattamiseen.