Referenssejä

Case Finnish Design Shop — Kilpailuedun ja brändin vahvistaminen kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian avulla

Case Senaatti-kiinteistöt — Strategy Audit, henkilöstön koulutus, sekä kiertotalouden toimintamallien jalkautus rakentamiseen ja kiinteistöjen hallintaan

Case Ecotelligent — Circular Design: Kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja uudet liiketoimintamallit

Case Teknologiateollisuus — Jäsenyritysten liiketoiminnan kehittäminen kiertotalouden keinoin: nykytilan arviointi, uudet tuote-palvelukonseptit ja ekosysteemiyhteistyö

Case Hiedanranta — Hiedanrannan alkuperäinen visio ja kiertotalouskonsepti sekä kaupunginosan kiertotalouden mukainen suunnittelu

Case Plastics Circulation — Kiertotalouden toimintamallit ja suunnittelu elektroniikkateollisuudessa: Volvo, Philips, Electrolux, Dell ja Fujitsu

Case Lumene & Sulapac — Circular Narrative: houkuttelevat ja sitouttavat markkinointiviestit kiertotalouden mukaisesti suunnitellulle tuotekokonaisuudelle

Case EcoDesign Sprint — Tehokasta ja nopeaa kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukonseptien kehitystä yrityksille Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä

Case: Kestävän ruokajärjestelmän liiketoimintaekosysteemit — Pääkaupunkiseudun lähi- ja hävikkiruokamarkkinoiden luominen yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä lähes 20 yrityksen kanssa

Case Valtioneuvoston Kanslia — Kiertotalouden kokeiluprosessin kehittäminen sekä ideoiden sparraus ja kehittäminen kohti kannattavaa liiketoimintaa

Case Boosting Circular Design for a Circular Economy — Raportti suunnittelun keskeisestä roolista kiertotalouteen siirtymisessä EU komission Circular Economy Action Planin tueksi