MISSIO 

Autamme asiakkaitamme menestymään markkinamurroksessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta​.

VISIO

Ethica on kansainvälisesti arvostettu regeneratiivisen kehityksen ja luovien ratkaisujen asiantuntijayritys.

ARVOT

  • ILO​
  • LUOTTAMUS
  • TINKIMÄTTÖMYYS

Ethican yrityskulttuuri tukeutuu näkyvästi yrityksen arvoihin sekä missioon, eli tehtävään. Ethicassa työtä tehdään ilolla ja asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa työskentely on myönteistä. Ethicalaiset näkevät tehtävänsä merkitykselliseksi ja se näkyy työskentelyssä asiakkaiden suuntaan.

Työ halutaan tehdä tinkimättömän hyvin ja täsmällisesti asioista kommunikoiden. Henkilökohtainen laatu näkyy yrityksen laatuna ja yrityksen menestyksenä. Luottamus toisten tekemisiin ja toisiin ihmisiin omina persooninaan antaa perustan avoimuudelle, joustavuudelle, tehokkuudelle ja kunkin jatkuvalle ammatilliselle kehitykselle. Asiakkaamme voivat luottaa, että teemme työmme  heidän tarpeensa täyttäen.