Ylikulutus on ollut pitkään kulutuskulttuurimme hallitseva piirre ja vuosikymmenten ajan talouden kasvu on usein mitattu ylikulutuksen kautta, mutta nyt uusi suuntaus on nousemassa vahvaksi: kestävä kuluttaminen ja nettopositiivisuus. Tämä muutos ei vain ole toivottava, vaan myös välttämätön pyrkiessämme kohti kestävämpää ja tasapainoisempaa tulevaisuutta.

Tuoreen Consumer International -raportin mukaan kestävän kuluttamisen trendi kasvaa voimakkaasti ympäri maailmaa. Raportin mukaan peräti 78% kuluttajista ilmoittaa olevansa valmiita maksamaan enemmän kestävistä tuotteista. Tämä osoittaa selkeästi kuluttajien kasvavaa kiinnostusta ja sitoutumista ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin. Raportti paljastaa myös, että 63% kuluttajista katsoo ympäristöystävällisten tuotteiden olevan tärkeitä heidän päätöksenteossaan. Tämä merkitsee huomattavaa muutosta kuluttajien asenteissa, kun he ottavat entistä enemmän huomioon tuotteiden ympäristövaikutukset.

Merkittävä löydös raportista on, että 85% kuluttajista pitää tietoisuuden lisääntymistä tärkeänä keinona edistää kestävää kulutusta. Tämä korostaa tiedon merkitystä kuluttajien asenteiden muuttamisessa ja kestävän kuluttamisen edistämisessä.

Nämä luvut valottavat kuluttajien kasvavaa halukkuutta siirtyä kohti kestävämpää kuluttamista ja antavat toivoa siitä, että muutos kohti nettopositiivista kuluttamista on todellinen ja pysyvä. Tämä muutos on luonut kysynnän kestäville tuotteille ja palveluille. Kestävä kuluttaminen ei ole vain trendi, se on elämäntapa. Se merkitsee tietoista päätöstä valita tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisiä, eettisesti tuotettuja ja kestäviä. Se tarkoittaa myös resurssien harkittua käyttöä, tuotteiden elinkaaren pidentämistä, palveluiden käyttämiseen siirtymistä ja roskaamisen lopettamista.

Nettopositiivisuus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kestävää ja eettistä kulutuskulttuuria, joka edistää hyvinvointia kaikille

Kuluttajan polku kohti nettopositiivista kuluttamista voi olla vaikkapa tällainen:

  1. Harkittu, tietoinen ostaminen: Nettopositiivisen kuluttamisen ydin on harkittujen päätösten tekeminen. Sen sijaan, että ostettaisiin impulsiivisesti, kuluttajat harkitsevat tarkkaan tarvitsevatko he todella kyseisen tuotteen vai voisivatko he elää ilman sitä.
  2. Laadun arvostaminen: Nettopositiiviset kuluttajat arvostavat laatua määrän sijaan. He ovat valmiita sijoittamaan laadukkaisiin tuotteisiin, jotka kestävät pitkään ja tarjoavat hyötyä pitkällä aikavälillä.
  3. Vastuullisen kuluttamisen aktiivinen edistäminen: Nettopositiiviset kuluttajat eivät ainoastaan vähennä omaa kulutustaan, vaan he myös kannustavat muita tekemään kestävämpiä valintoja ja pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja päättäjiin vastuullisemman toiminnan puolesta.

 

Kehittäjän näkökulmasta elämme erityisen kiinnostavaa hetkeä: Yrityksillä on tuhannen taalan paikka ottaa haltuun zeitgeist.

 

Zeitgeist, eli ajan hengen, käsite viittaa vallitsevaan henkiseen ilmapiiriin tai trendeihin tietyllä historiallisella hetkellä. Yritykset reagoivat usein zeitgeistiin mukauttamalla strategioitaan ja toimintaansa vastaamaan muuttuvia odotuksia ja tarpeita. Kestävä tulevaisuus on noussut keskeiseksi teemaksi, kun yhä useammat ihmiset ja organisaatiot ovat heränneet ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviin haasteisiin.

Yritykset ovat alkaneet ymmärtää, että kestävyys ei ole vain eettinen velvollisuus, vaan myös taloudellinen välttämättömyys

Kestävän kehityksen periaatteiden integroiminen liiketoimintaan voi parantaa yrityksen mainetta, lisätä asiakasuskollisuutta, vähentää riskejä ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävän kuluttamisen edistäminen ei ole enää ylimääräinen ominaisuus, vaan keskeinen osa yritysten liiketoimintastrategiaa

Esimerkkejä kestävistä toimintatavoista yrityksissä voivat olla:

  1. Vähäpäästöiset toimitusketjut: Yritykset pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään valitsemalla vähäpäästöisiä toimitusketjuja ja kuljetusmenetelmiä.
  2. Kestävät pakkausmateriaalit: Monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaaleja vähentääkseen jätteen määrää.
  3. Uusiutuvan energian käyttö: Yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, vähentääkseen riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista.
  4. Vastuullisen tuotesuunnittelun edistäminen: Yritykset kehittävät tuotteita, jotka ovat kestävämpiä ja pitkäikäisempiä, sekä edistävät kiertotaloutta suunnittelussaan.
  5. Sosiaalisen vastuun toimenpiteet: Yritykset osallistuvat yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi lahjoittamalla osan voitoistaan hyväntekeväisyyteen tai tarjoamalla työmahdollisuuksia syrjäytyneille väestöryhmille.

Kestävän tulevaisuuden edistäminen yrityksissä vaatiikin johdon sitoutumista ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävien käytäntöjen integroimiseksi liiketoimintaan. Samalla kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus ja vaatimukset voivat edelleen vauhdittaa kestävän kehityksen ajan hengen muutosta, mikä puolestaan kannustaa yrityksiä tekemään entistä enemmän kestävän tulevaisuuden eteen.

Yrityskehittäjä tai -päättäjä! Tule oppimaan, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävä kuluttaminen ja nettopositiivisuus yrityksellesi tarjoaa. Hakuaikaa ja paikkoja rajoitetusti jäljellä!

https://www.ethica.fi/uudistavan-liiketoiminnan-koulutus-suomenlinnassa-4-kesakuuta/

 

Kuvasta kiitos: CURVD® on Unsplash