Tampereen kaupunki on päätoteuttajana KIEPPI-hankkeessa (6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli), jossa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Tampereen kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta Kestävä Tampere 2030 -ohjelmallaan ja Hiilineutraali Tampere -tiekartan toimenpiteillä. 

Rakennetun ympäristön merkitys päästöjen vähentämisessä ja materiaalitehokkuuden parantamisessa on suuri, koska se vastaa noin kolmanneksesta Suomen päästöistä. 

Ethica toteutti yhteistyössä KIEPPI-hankkeelle katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvauksen keväällä 2021. Selvitystä varten haastateltiin infrarakentamisen asiantuntijoita Tampereen kaupungilta ja yrityksistä sekä yksilö- että ryhmähaastatteluissa. Taustatietoina hyödynnettiin muun muassa KIEPPI-hankkeessa aiemmin toteutettuja selvitystöitä. 

KIEPPI-hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. 

 

”Työ sujui erittäin hyvässä yhteistyössä, panostimme paljon yhteiseen ideointiin, jotta lopputuotos oli toivomamme mukainen ja saimme todellakin sitä, mitä tilasimme. Lopputuotos on erittäin kunnianhimoinen, juuri oikealla tavalla kriittinen ja vaativa ehdotuksissaan ja sisällöltään erittäin hyvin valmisteltu ja tarpeeseen sopiva.” 

– Karoliina Tuukkanen, Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki

 

Tutustu työhön KIEPPI-hankkeen sivuilla tästä linkistä: Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus Tampereen kaupungille