Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää kehittämis- ja investointitukea yrityksille kiertotalouden mukaisiin investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Hakemukset tulee jättää 15.10.2020 mennessä. Avustuksilla valtiovalta tukee ja kiihdyttää yritysten siirtymistä ilmastopäästöjä vähentävään kiertotalouteen ja edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä.

Tarjoamme Ethican pitkää kiertotalous-  ja liiketoiminnan kehitysosaamista yrityksille hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa. Voimme auttaa laatimaan projektisuunnitelman, joka tulee rahoitushakemuksen liitteeksi.

Ideoita kiertotalouden kehitysprojektien osalta:

  • Kiertotaloudenmukaisen tuotesuunnittelun (circular design) toteuttaminen
  • Kiertotaloutta edistävien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen
  • Tarvittavan ekosysteemin eli kumppanuusverkoston suunnittelu ja kehittäminen
  • Valmistusprosessin kehittäminen kiertotalouden tuotesertifiointia varten
  • Uusien kiertotalouden ratkaisujen innovointi
  • Teknologiakehitysprojekti kiertotalouden mukaisen ratkaisun kehittämiseen
  •  Selvitys materiaalivirtojen hallinnan ja prosessien tehostamiseksi

Ota yhteyttä: Managing Partner Vesa Helkkula +358 40 053 2034