Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä; sen ytimessä ovat planetaaristen resurssiemme kunnioittaminen, uudistaminen ja luontopohjaiset ratkaisut. Biomimiikka, luonnon jäljittelyn periaate, ohjaa meitä kohti tätä tavoitetta. Tämä ei tarkoita vain luonnon resurssien tehokasta hallintaa, vaan luonnon monimutkaisten järjestelmien ymmärtämistä kokonaisuuksina.

Nykyinen talousjärjestelmämme perustuu pääasiassa reduktionistiseen ajatteluun, joka näkee luonnon arvon vain ihmiselle hyödyllisten resurssien summana. Tämä ajattelutapa on haastettava: meidän täytyy siirtyä osa-alueiden erittelyä korostavasta ajattelusta holistiseen lähestymistapaan, jossa painotetaan yhteyksiä ja vuorovaikutuksia, sekä uudistaviin toimintamalleihin, joilla palautetaan luonnolle enemmän kuin sieltä otetaan.

Yksikään yritys tai kaupunki ei toimi paikallisista sekä maapallon laajuisista ekologisista rajoista irrallisena. Kaikella ihmistoiminnalla on vaikutuksia ympäristömme ekosysteemeihin, ja nämä vaikutukset voivat olla hyödyllisiä tai haitallisia. Valitettavan usein yritystoiminnan kehittämisessä keskitytään vielä vain haittojen minimointiin, kun luonnon prosesseja tukeva ja uudistava ajattelutapa tarjoaisi mahdollisuuksia aktiivisesti ratkaista aiemmin tuotettuja ongelmia.

Uudistavan kiertotalouden toteuttaminen edellyttää, että suhtaudumme uteliaasti luontoon ja sen prosesseihin. Se tarkoittaa luontopohjaisten ratkaisujen löytämistä ja hyödyntämistä kaikissa suunnittelutehtävissämme, olipa kyse kaupungin, liiketoiminnan tai kiinteistön suunnittelusta.

Esimerkiksi kaupungin pitäisi pyrkiä toimimaan kuten metsä – sen ei tulisi optimoida ympäristöään vain ihmisen tarpeisiin, vaan tasapainottaa monimuotoisen verkoston eri osatekijöitä. Kaikki kaupungin toiminnot ja suunnittelutehtävät tulisi näin ollen nähdä mahdollisuuksina vaikuttaa ympäristön moninaisiin yhteyksiin ja prosesseihin.

Kysymys onkin, miten organisaatiosi, kaupunkisi tai kiinteistösi voisivat olla osa ympäristökriisin ratkaisua? Uudistavan kiertotalouden todellinen potentiaali piilee kyvyssämme nähdä ja hyödyntää luontopohjaisia ratkaisuja. Tämä vaatii meiltä monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, joka antaa arvoa luonnollisille prosesseille ja niiden monimuotoisuudelle.

Näin pystymme luomaan todella kestäviä ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaavia ratkaisuja.

Teksti: Tuuli Kassi, Circular Designer ja arkkitehti

 

Lue lisää: Outlines Forumin Ilkka Törmän ja Ethican Tuuli Kassin artikkeli

Kaupunki metsänä – kuinka luontopohjaiset ratkaisut liittyvät kiertotalouteen