Mitä tarkoittaa kiertotalous kuluttajakaupassa? Miten pääsen alkuun? 11.5.23 julkaistu Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja vastaa näihin kysymyksiin!

”Markkinaympäristö muuttuu nopeaa vauhtia, joten kiertotalouskehittämisen aika on nyt! Pelikirja toimii mainiona kompassina, jonka avulla navigoit itsesi menestyjäksi uudessa talousmallissa.”

-Anne Raudaskoski, Ethica

Kuluttajakaupan kiertotaloudessa asiakkaille tarjotaan yhä kestävämpiä tuotteita ja valtavirtaistetaan liiketoimintamalleja, joilla pidennetään tuotteiden käyttöikää lisäämällä käytettyjen tuotteiden kauppaa sekä huolto-, korjaus- ja vuokrausliiketoimintaa. Nyt julkaistun pelikirjan tavoitteena on saada lukija inspiroitumaan kiertotalouden liiketaloudellisista mahdollisuuksista, kääriä hihat ja lähteä kehitystyöhön yrityksen sisällä ja yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Pelikirja on lukemisen ja hyödyntämisen helpottamiseksi jaettu neljään selkeään osioon. Ensimmäisessä osiossa tehdään katsaus nykytilaan ja esitellään case-kuvauksia. Tämän lisäksi kaupan alan kiertotalousvision kautta maalataan tulevaisuuskuva kiertotalouden potentiaalista kestävän kasvun moottorina.

”Vuonna 2035 Suomalainen kaupan toimiala on edelläkävijä kiertotalousliiketoiminnassa, jonka ytimessä on tuotteiden kierrossa pitäminen korkea-arvoisina yhdessä asiakkaiden kanssa. Elinkaarimalliin perustuvat tuote palveluna -konseptit muodostavat korjaus-, huolto- ja kunnostuspalveluiden kanssa jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuvan asiakaspolun, jolla vähähiilinen kiertotalouselämäntyyli on osa hyvää arkea.”

-Kuluttajakaupan kiertotalousvisio 2035

Toisessa osiossa keskitytään toimijaverkostojen, eli liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen kolmen esimerkkikeissin kautta: vaatteet ja kodintekstiilit, elektroniikka ja kodinkoneet ja urheiluvälineet. Tämä kappale vastaa seuraaviin kysymyksiin; Mitä tarkoitetaan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemillä? Miksi niiden rakentaminen kaupan alalla on tärkeää? Ketkä tarvitaan mukaan?

Kolmas osio keskittyy kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan sääntely-ympäristöön. Osiosta löydät selkeitä esimerkkejä ja ohjeita kuluttajansuojaan liittyvästä sääntelystä, immateriaalioikeuksista sekä tietosuojaa koskevista velvoitteista.

Neljännestä, ehkäpä kaikista konkreettisimmasta, osiosta löydät työkalupakin, joka auttaa sinua toimien ideoinnissa ja jatkokehittämisessä. Työkalupakin työkalut on suunniteltu kaikille kaupan alan toimijoille ja sen tarkoituksena on auttaa systeemitasolla tunnistamaan ja suunnittelemaan liiketoiminnan kiertotalousratkaisuja. Yrityksen sisällä työkalupakkiin kannattaa tarttua liiketoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden johdolla ja kutsua mukaan läpileikkaava edustus koko organisaatiosta. Tästä linkistä pääset suoraan työkaluihin.

Pelikirjan laativat Ethica, Tyrsky-Konsultointi, Properta Asianajotoimisto ja Y4 Works Kiertotalous kuluttajakaupassa -hankkeessa yhteistyössä ympäristöministeriön, työ -ja elinkeinoministeriön sekä Kaupan liiton kanssa.

Tutustu pelikirjaan tarkemmin Kaupan liiton sivuilla: https://kauppa.fi/kaupan-ala/kiertotalous-kuluttajakaupassa/