Suomi haluaa kiertotalouden edelläkävijäksi. Uudessa tutkimuksessa on mallinnettu kiertotalouden mukainen tulevaisuuden liiketoimintaekosysteemi tekstiilialalle, ja tarkasteltu kiertotalouden vaikutuksia alaan globaalisti.

Relooping Fashion

VTT:n ja Ethica Oy:n vetämässä ja Tekesin rahoittamassa Relooping Fashion -hankkeessa (2015-2017) on tehty tutkimus kiertotalouden vaikutuksista tekstiiliteollisuuden arvoketjuihin. Tutkimuksessa esitetään selkeä malli tulevaisuuden kiertotalouden mukaisesta liiketoimintaekosysteemistä tekstiiliteollisuudessa.

Kiertotaloudessa keskeistä on tuotteiden ja materiaalien arvon säilyttäminen mahdollisimman korkeana mahdollisimman pitkään. Tämän periaatteen toteuttamiseksi ekosysteemiin tarvitaan monta erilaista toimijaa tuotteiden huollosta ja muodistamisesta uudelleen käytön ja kierrätyksen mahdollistaviin palveluihin. Avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä siirtymisessä on suunnittelu: jotta arvo voi säilyä riittävän korkealla tasolla mahdollisimman pitkään, on tuotteet suunniteltava laadukkaiksi, pitkäikäisiksi ja helposti kierrätettäviksi. Tutkimuksen mukaan brändien ohjaus ja vaikutusvalta arvoketjuihin lisääntyy entisestään, kun ne ottavat haltuun erilaisia toimintoja käytettyjen tuotteiden takaisinotosta uusiin kuidunvalmistusteknologioihin.

Globaalisti potentiaalisia tuotteita ja teknologioita

Tekstiiliteollisuudessa isojen globaalien toimijoiden mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä erityisesti tekstiilijäteongelman ratkaisemiseen uusien kierrätysteknologioiden avulla. Juuri julkaistu tutkimus antaa kattavan kuvan tärkeimmistä uusista teknologioista. Relooping Fashion hankkeessa pilotoitiin selluloosakarbamaattiin perustuvaa kuidutusmenetelmää. Menetelmän kehitys kohti teollista tuotantoa etenee nyt VTT:n ja Infinited Fiber Companyn yhteistyönä Bioruukki-pilotointikeskuksessa. Globaali markkinapotentiaali uudelle miellyttävän tuntuiselle, kestävälle ja ekologiselle kierrätyskuidulle on valtava: pelkästään Euroopassa kaatopaikoille tai energiakäyttöön päätyvää tekstiilijätettä syntyy joka vuosi yli yhdeksän miljoonaa tonnia.

Yrityksissä herättävä toimintaympäristön muutokseen

Ethica Oy:n kiertotalouden asiantuntijat uskovat, että tekstiiliteollisuutta koskevan tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä kaikille teollisuuden aloille.”Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, jota yritysten tulisi kiertotaloudesta puhuttaessa herätä miettimään on se, miten kiertotalous tulee muuttamaan oman toimialan liiketoimintaympäristöä ja arvoketjuja jo keskipitkällä aikavälillä. Kiertotaloudessa ei ole vain voittajia, siinä on myös häviäjiä. Näin käy kaikissa suurissa murroksissa globalisaatiosta digitalisaatioon. Esimerkiksi verkkokaupan kasvu osattiin kyllä ennakoida, mutta siihen ei silti osattu Suomessa varautua riittävän ajoissa” kertoo Ethica Oy:n Paula Fontell. Tutkimuksen mukaan avaimia uusien kiertotalouden liiketoimintaekosysteemien luomiseen ovat selkeän yhteisen systeemitason vision luominen, erilaisten toimijoiden sektorien rajat ylittävä yhteistyö sekä houkuttelevan uudenlaisen arvolupauksen luominen.

Englanninkielinen raportti on ladattavissa täältä:https://ethica.fi/en/circular_business_ecosystem_for_textiles/

Aiheesta muualla:
VTT: http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-n-uusiokuidusta-valmistettu-neulos-on-tuntumaltaan-puuvillan-ja-viskoosin-v%C3%A4lill%C3%A4
Relooping Fashion: www.reloopingfashion.org

Lisätietoja tutkimuksesta:
Paula Fontell, Ethica Oy, puh. 040 768 0160
Pirjo Heikkilä, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, puh. 040 689 1443