Ethica laati yrityksille suunnatun ilmaisoppaan kiertotaloudesta. Suomen tavoitteena on nousta kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Resurssien rajallisuuden ja ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi muutos kiertotalouteen on välttämätön, ja tästä seuraa muutoksia yritysten toimintaympäristöön. Oppaassa on avattu selkokielellä ja erityisesti yrityksien näkökulmasta kiertotalouden perusteet ja mahdollisuudet. Suurimman kilpailuedun saavat ne, jotka lähtevät muutokseen mukaan nopeasti.

Kiertotalousopas on tiivis tietopaketti ja johdanto siihen, mitä kiertotalous on. Oppaasta löytyy käytännön esimerkkejä siitä, miten planeettamme rajoja kunnioittava kiertotalous saadaan valjastettua yrityksen taloudelliseksi hyödyksi. Kiertotalous ei ole erillinen talous vaan kokonaisvaltainen muutos nykyiseen toimintaamme. Tällä hetkellä toimintamme perustuu pitkälti ota-valmista-käytä-heitä pois -logiikkaan. Kiertotaloudessa resurssit, materiaalit ja raaka-aineet säilytetään. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa hyödykkeet siten, että ne pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään eikä jätettä muodostu. Kierrätyksen, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, ideana puolestaan on hyödyntää jätemateriaalia.

Muutos kohti kiertotaloutta vaatii kaiken toiminnan muokkaamista aina tuotteiden suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Opas sisältää pääperiaatteet kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta ja designista. Kiertotalouden liiketoimintamallit lisäävät tuotteiden ja tavaroiden käyttöastetta ja elinikää, ja mahdollistavat pidemmän asiakassuhteen sekä jatkuvamman kassavirran tuotteiden elinkaaren eri vaiheista.

Lataa opas täältä.