EU:n Green Dealiin nivoutuvan kiertotalouden toimintasuunnitelman (Circular Economy Action Plan) linjaukset vahvistuvat Suomessa kansallisella tasolla. Valtioneuvoston tuore periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta antaa merkittävällä tavalla suuntaa yrityskentällemme kohti hiilineutraalia ja luonnon resursseja säästävää kiertotaloutta. Samanaikaisesti valtiovallan päätösten kanssa näemme yrityksiltämme ja alueiltamme entistä vahvempaa tiedostamista kiertotaloudesta ja sen merkityksestä yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Ethica on edelläkävijänä konsultoinut ja auttanut yrityksiä ja kuntia jo kahdeksan vuoden ajan siirtymässä kohti kiertotalouden mukaista, resurssiviisasta toimintaa. Konkreettisesti on mm. uudistettu tuotteiden suunnittelun periaatteita ja rakennettu merkittävästi uudenlaisia strategioita. Näemme nyt asiakkaissamme nopeasti kiihtyvää muutosta Suomessa ja muualla Euroopassa uudella kestävästi innovatiivisella tavalla. Useat liiketoiminnat uudistuvat merkittävällä tavalla.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä todetaan: ”Siirtymä kiertotalouteen on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia.”  Kyse on siis aidosti liiketoimintaedun ja ilmaston sekä luontomme pelastamisen yhdistämisestä.

Miten yritykset voivat toimia konkreettisella tavalla, jotta ne huolehtivat huomisen kilpailukyvystä ja yritysarvon kehittymisestä luontokestävällä tavalla?

Ethicassa olemme auttaneet asiantuntemuksellamme kokonaan uusien tuotesuunnittelutapojen kehittämisessä sekä suomalaisia, että isoja kansainvälisiä yrityksiä. Olemme myös auttaneet yrityksiä rakentamaan kokonaan uusia kestävällä tavalla ja kiertotaloudenmukaisia materiaali- ja valmistusvirtoja hyödyntäviä liiketoimintoja. Tarkastelu lähtee markkinamuutoksesta ja etenee yrityksen vision ja strategian muutostarkasteluun.

Siirtymä yrityksissä edellyttää panostamista uuteen – siis myös rahoitusta. Valtiovalta ja EU auttaa tässä siirtymässä rahoitusinstrumenteillaan. Osaltaan lisääntyvä regulaatio kiertotalouden ja ilmastopäästöjen osalta pakottaa yrityksiä välttämättömään siirtymään. Esimerkiksi EU:n taksonomia (EU Taxonomy Regulation) periaatteiden tunteminen on yrityksille entistä tärkeämpää – myös ajatellen yksityisen puolen rahoitusta. EU:n ja YK:n vaatimusluokittelut ovat lisääntyvästi käytössä myös institutionaalisten ja muiden sijoittajien kriteeristössä. Kriteeristö tulee näkymään myös vakuutustoiminnassa. Kehittyvä ESG-säädöstö kytkeytyy tähän kehitykseen.

Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta on merkittävä virstapylväs nopeutuvasta kehityksestä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Todellinen murros toteutuu kuitenkin yritysten toimin. Valtiovallan ja EU:n toimista ja linjauksista on syytä jokaisen yrityksen olla tietoinen.

 

Vesa Helkkula, Managing Partner

 

Kuva: By Óðinn – Oma teos Tämä grafiikka luotiin käyttäen apuna ohjelmaa Hugin., CC BY-SA 2.5 ca, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39451327