Millainen kaupunkirakenne ja millaiset kaupungin infrastruktuuriin liittyvät palvelut tukevat kiertotaloutta? Entä millaista on kiertotalouden mukainen rakentaminen ja millä keinoin kaupunki voi tätä ohjata? Tampereen uusi kaupunginosa Hiedanranta  sijoittuu Näsijärven rantaan ja rakentuu 2020 -luvulla. Alueelle on asetettu vahva tavoite olla kiertotalouden edelläkävijä, alue joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa.

Maankäytön suunnittelu on sitoutunut tavoitteeseen ja haluaa varmistaa, että jokainen suunnittelun taso rakennesuunnitelmasta asemakaavoihin ohjaa kiertotaloustavoitteen toteutumiseen. Kaupungin käytännön ohjeistus siitä, miten maankäytön suunnittelu mahdollistaa ja  ohjaa kiertotalouden mukaiseen kaupunkielämään, on kansainvälisestikin uniikkia. Tampereen kaupunki tekee siis todellista edelläkkävijätyötä. Meillä on ollut ilo sparrata prosessia mm. arviomalla Hiedanrannan rakennesuunnitelman vaikutuksia kiertotaloudennäkökulmasta ja listamalla kiertotalouden mukaisen rakentamisen periaatteita.

Rakennesuunnitelman arviointi

Ethica Oy valmisteli arviointikehikon, jonka avulla laadittiin Tampereen Kaupunkiympäristön suunnittelulle raportti siitä, kuinka hyvin kiertotalouden ominaisuudet toteutuvat Hiedanrannan rakennesuunnitelmassa.  Arviointiin osallistuivat Metabolic (NL) ja Granlund Consulting. Arvionnin tulosten ja suositusten perusteella pyrittiin vahvistamaan kiertotalouden näkökulmaa Hiedanrannan yleissuunnitelmassa. Samaa arviointikehikkoa voidaan hyödyntää myös yleissuunnitelman arviointiin.

Rakentamisen kiertotalouskriteerit

Business Tampere tilasi osana kansallista Circwaste -hanketta Ethicalta esityksen kiertotalouden mukaisen rakentamisen periaatteiksi Hiedanrantaan. Periaatteiden tueksi ideoimme mahdollisia ohjauskeinoja kaupungille. Laatimamme kriteeristö perustui Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston ja muiden alan asiantuntijoiden haastatteluihin.