On sanottu, että on olemassa vain yksi perustunne ja sen vastinpari. Kaikki muut tunteet (esim. ilo, aggressio, suru) ovat tämän perustunteen ilmentymiä. Tämä perustunne on turvallisuus; ihminen tuntee joko olevansa turvassa tai turvaton (tai jotain siltä väliltä).

Koronavirus tuli ja leikkasi hetkessä turvallisuuden tunnetta meiltä kaikilta – toisilta enemmän, toisilta vähemmän. Sanonta ”olemme kaikki samassa veneessä” konkretisoituu nyt vahvasti. Jokaisella meistä on mahdollisuus ja vastuukin pyrkiä kasvattamaan sekä henkilökohtaista että kollektiivista turvallisuuden tunnetta, jotta selviämme tästä tilanteesta niin kuivin jaloin kuin mahdollista.

Musta joutsen on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka muuttaa tulevaisuuden suuntaa. Pohdimme Ethican tiimin kanssa tätä hetkeä, kun Suomi ja muu Eurooppa ovat käytännössä menneet kiinni koronaviruksen takia. Lähtökohtanamme on Presidentti Niinistön toteamus, että ihmisten terveys on kaikkein tärkeintä, ja ”talous on taloutta”, josta huolehditaan ihmisten turvallisuuden jälkeen. Juuri näin, terveys on suurin prioriteetti. Mutta mikä muu on juuri nyt tärkeää havaita ja ymmärtää?

1.     Planeettamme on ekosysteemi, jossa talous ja luonto ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. Yksinkertaistettuna: joku syö lepakon jossain päin maailmaa ja seuraavassa hetkessä maailman pörssikurssit syöksyvät. Talous ja luonto kuuluvat samaan ekosysteemiin. Sen takia ympäristöasioita ei voi ulkoistaa pois yritystoiminnasta, vaan ne ovat olennainen osa yrityksen strategiaa.

2.     Ekologisen jälleenrakentamisen tarpeesta on puhuttu paljon (mm. Sitra, BIOS). Koronan aiheuttama massiivinen pysähdys ja toiminnan uudelleen järjestely vaativat meiltä kaikilta jälleenrakentamisen taitoa.

a.     Meillä on mahdollisuus päättää, mihin suuntaan lähdemme kollektiivisesti jälleenrakennusta luotsaamaan.

b.     Olennaista on painottaa toimia, joilla kasvatetaan resilienssiä eli kykyä sopeutua muutoksiin myös yllättävissä ja ennakoimattomissa tilanteissa.

c.     Yksi tähän tilanteeseen erityisen sopivista kiertotalouden ajureista on nykyistä parempi materiaalivirtojen hallinta: kun yrityksellä on tuotteiden tai materiaalien takaisinottojärjestelmä, joka mahdollistaa korjauksen, uudelleen käytön ja uudelleenvalmistuksen, vähentää se osaltaan globaaleihin toimitusketjuihin ja toimitusvarmuuteen liittyviä riskejä.

3.     Kriisi herkistää muutokselle. Sanotaan, että ihminen oppii rakkaudesta ja kriisistä. Kriisin kohdatessa muutos voi olla myös arvaamatonta, jos sen ääressä ei pysähdytä arvioimaan mikä on tärkeää, minkä haluamme säilyttää ja minkä uuden suunnan haluamme kriisin jälkeen ottaa. Käytetään hyväksi tätä tilaisuutta toimintamme tarkasteluun ja luodaan uusia, positiivisia visioita planeetan rajoihin mahtuvista toimintamalleista.

4.     Yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Poikkeuksellisissa tilanteissa tarvitaan luovia ratkaisuja, joustavuutta ja periksiantamattomuutta. Kiertotalouden ratkaisujen eteenpäin vieminen vaatii aina näitä kaikkia, ja koko arvoketjun yhteistyötä. Samanlaiselle yhteisten ratkaisujen etsimiselle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä (vanhukset, muut riskiryhmiin kuuluvat, sekä esim. palvelualojen yrittäjät ja työntekijät) tulee kaikin keinoin tukea, ja löytää joustavia keinoja sovittaa yhteen työn, talouden, arjen ja lähimmäistemme tarpeita.

5.     Rohkeus on sitä, että seuraa visiotaan pelosta huolimatta. Ottaa tarvittavat askeleet, vaikka ne tuntuvat vaikeilta. Avautuu muutokselle ja epävarmuudelle, pitäen mielessä suunnan, vision, jota kohti haluaa kulkea. Uudessa tilanteessa joutuu kohtaamaan pelkonsa esimerkiksi siitä, ettei resursseja ehkä riitäkään kaikille. Kiertotalouden Cradle-to-Cradle -näkemyksen mukaan maapallo pystyy ylläpitämään jopa kymmentäkin miljardia ihmistä, kunhan resurssit vain jaetaan oikeudenmukaisesti ja niitä hyödynnetään tavoilla, jotka takaavat niiden jatkuvan saatavuuden myös tulevaisuudessa. Nyt tarvitsemme rohkeutta ja solidaarisuutta, jotta kriisin jälkeinen jälleenrakennus kohdistuu toimiin, jotka tukevat resurssien viisasta käyttöä ja reilumpaa jakautumista ihmiskunnan kesken.

P.S. Ethican asiakkaat: erittäin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Ethican tiimissä työt jatkuvat normaalisti erilaisia etätyövälineitä hyödyntäen. Juuri nyt on tärkeää panostaa kehitystyöhön ja toivommekin, että yhdessä asiakkaidemme kanssa selviämme tästä notkahduksesta.

Lämpimin terveisin,

Tuuli, Nasti, Lilli, Ida, Susanna, Anna, Vesa, Oscar, Paula ja Anne