Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää vähentää rakennukseen liittyviä päästöjä koko sen elinkaaren aikana. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden valmistuksen aiheuttama päästövaikutus korostuu rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljessä sitä mukaa, kun uusien rakennusten energiatehokkuus ja päästöttömän energian osuus kasvaa. Lisäksi tuotesidonnainen päästö syntyy pääosin tässä kriittisessä nykyhetkessä, jossa kasvihuonekaasupäästöt tulisi saada pikaisesti alas.

Rakennustuotteiden ja materiaalien valinta ei vaikuta ainoastaan rakennushankkeen hiilijalanjälkeen, vaan myös siihen, miten kohteen arvo säilyy kiertotaloudessa. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa korostetaan suljettujen kiertojen rakentamisen olevan liiketaloudellisesti järkevää varsinkin materiaali-intensiivisillä aloilla, kuten rakentamisessa. Tulevaisuudessa pärjää parhaiten se, joka pystyy tuottamaan vähemmästä enemmän, luomaan arvoa jo käyttöön otettuja resursseja hyödyntäen. Suunnitelmallisella rakennustuotteiden ja materiaalien arvon säilyttämisellä suojaudutaan resurssien hintavaihtelulta ja vähennetään riippuvuutta Euroopan ulkopuolisesta raaka-ainetuotannosta.

Ethica kehittää yhdessä EPEA:n kanssa toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla hallitaan rakennushankkeen rakennustuote- ja materiaalivalintoja kattavasti, jotta päästää kaikkien sidosryhmien näkökulmasta laadukkaaseen lopputulokseen. Avainkriteereinä kiertotalouden mukaisessa materiaalien ja tuotteiden hallinnassa Cradle to Cradle® -viitekehyksen mukaisesti on:

  1. Turvallisuus ja haitta-aineettomuus
  2. kiertotalouden mukaisuus
  3. hiilijalanjälki

Turvallisuus ja haitta-aineettomuus

Rakennushankkeeseen valittujen tuotteiden ja niiden ainesosien ei tulisi sisältää ihmisille tai muulle luonnolle haitallisia aineita. Tämän avulla vähennetään valmistuksen aikaisia riskejä, varmistetaan terveellinen sisäympäristö, ja vähennetään ympäristöön päätyvää kemikaalikuormaa. Haitta-aineettomia materiaaleja on myös helpompi kierrättää. Cradle to Cradle™ -tuotesertifioinnissa on kehitetty kattava lista ainesosista, joita ei hyväksytä sertifioitujen tuotteiden ainesosiksi. Sertifiointi asettaa materiaalien turvallisuuteen ja haitta-aineettomuuteen tiukat kriteerit, joita voi hyödyntää myös rakennushankkeen tuotevalinnoissa.

Kiertotalouden mukaisuus

Laadukkaat rakennustuotteet on suunniteltu siten, että ne ovat helposti irrotettavissa ja eri materiaalit pystytään erottamaan toisistaan, kuten esimerkiksi sandwich-rakenteissa. Rakennustuotteet ja niiden sisältämät materiaalit on suunniteltu uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi. Rakennuksen muuntojoustavuus on otettu tuotevalinnoissa huomioon.

Tuotteiden hiilijalanjälki

Rakennustuotteiden- ja materiaalien hiilijalanjälkilaskelmat sisältämät ympäristöselosteet ovat olennainen osa kiertotalouden mukaista materiaalien hallintaa. Rakennuksen tuotesidonnainen hiilijalanjälki ei rajoitu vain rakennustuotteiden ja materiaalien valmistamiseen. Päästöjä aiheutuu työmaalla ja kuljetuksista, korjauksista, osien vaihdoista ja purkamisesta. Nämä ovat olennaista ottaa huomioon materiaalivalinnoissa, jotta alussa säästetyt päästöt eivät kertaudu liian lyhyinä rakennusosien elinkaarina.

Kiinnittämällä huomiota materiaaleihin, joita yrityksesi kautta virtaa, ja joita omistamiisi rakennuksiin asennetaan, rakennat resilienssiä tulevaisuuden muutoksissa menestymiseen. Ota yhteyttä, jos olet valmis ottamaan selvää tilanteestasi ja ryhtymään parempaan materiaalien hallintaan!

 

Kirjoittajat

Lilli Linkola & Tuuli Kassi

 

Lue lisää Cradle to Cradle®:sta täältä

Lue lisää Kiertotaloudesta aluesuunnittelussa täältä