We are excited to announce that Ethica has formed a strategic partnership in Türkiye with DCube and Sistem Global!

Together we can help the regional companies and organizations in their green transition towards regenerative circular economy, and foster the circular collaboration between Finland and Türkiye.  We provide training and business development programs and tailor made consultancy services for successful Green Transition and Circular Economy, including the new regulatory requirements like CSRD and Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

“I am very excited that we found the perfect partners DCube and Sistem Global to collaborate with in the Turkish market. We all have long backgrounds in sustainable business consulting and circular economy, and by combining our knowledge and expertise, we are able to offer great services to our new and existing industry partners in Türkiye” says Paula Fontell, co-founder and CEO of Ethica.

“We are happy to initiate this collaboration, which will accelerate companies’ green transformation and sustainability journeys with concrete approaches. Ethica, DCube and System Global are fully compatible stakeholders in terms of goals, vision and mission regarding sustainability. I think that the new programs we have developed with a holistic approach by combining all our competencies will show their impact on the field in a short time.” says Founding Partner of DCube, Gülcan Ergün

Cengiz Aydemir, Director, Sistem Global: “We have started a new journey with our valuable stakeholders so that our planet, and specifically our companies, can use their livable and already scarce resources more efficiently, in short, to remain sustainable. As always, in this valuable journey, we are proud and happy to be companions in this new field to companies, public and other private individuals in all countries in the region, without being limited to our country. Working to disseminate these value-added services on a global scale together with our stakeholders is a source of excitement and motivation for us. To many sustainable friendships together for a more livable world…”

DCUBE

DCube has been accelerating its efforts since 2018 as a structure aiming to create awareness, increase capacity, design solutions, and develop policies in the focus of implementing the circular economy model for sustainable development.

DCube provides education, consultancy, field implementation, and reporting services to various institutions and organizations with qualified projects that it has carried out by making circular ideas feasible in Türkiye.

SİSTEM GLOBAL GROUP

SISTEM GLOBAL is a consultancy company that provides professional services to companies of all sizes, from start-ups to international companies, especially technology, engineering and production companies. Sistem Global, which has contributed to the sustainable value production of more than 15 thousand companies for 28 years; It provides services in the fields of Tax, Legislation & Compliance, Globalization, R&D and Patent. Providing service with more than 650 experts in 10 different cities in Türkiye. Sistem Global carries out its activities in the international ecosystem through its offices in the United Kingdom, Germany, Singapore, Belgium, UAE, Netherlands, Saudi Arabia and Uzbekistan.

ETHICA

ETHICA is an internationally awarded pioneer and consultant in circular economy, green transition, and circular business development, founded in 2013 and based in Helsinki, Finland. ETHICA has provided circular business development consultancy for hundreds of companies, focusing on, for example, business strategies, defining goals, targets and metrics, circular business model development, circular products & service development, and the development and coordination of circular business ecosystems.

For more information, please contact:

Paula Fontell, Co-Founder & CEO, Ethica

e-mail: paula.fontell@ethica.fi

www.ehtica.fi

or

Gülcan Ergün, Founding Partner, DCube

e-mail: gulcan@dcube.com.tr

www.dcube.com.tr

or

Cengiz Aydemir, Director, Sistem Global Danışmanlık

e-mail: cengiz.aydemir@sistemglobal.com.tr

www.en.sistemglobal.com.tr

**************

Amaçlar için ortaklık hedefine doğru önemli bir adım atıldı!

DCube, Ethica ve Sistem Global Türkiye’deki şirketlerin yeşil geçişini hızlandırmak için iş birliği yapma konusunda anlaşma sağladı. İşbirliğimiz kapsamında, yeşil dönüşüm ile gelecekteki rekabet güçlerini güvence altına almak isteyen şirketlere ve diğer kuruluşlara eğitim programları ve iş geliştirme danışmanlığı sunmaya başladık.

“Türk pazarında işbirliği yapabileceğimiz mükemmel ortakları bulduğumuz için çok heyecanlıyım. Hepimizin sürdürülebilir iş danışmanlığı ve döngüsel ekonomi konusunda uzun bir geçmişi var ve birbirimizden öğrenerek ve bilgimizi birleştirerek Türkiye’deki yeni ve mevcut endüstri ortaklarımıza harika hizmetler sunabiliyoruz.”
Ethica’nın kurucu ortağı ve CEO’su Paula Fontell.

DCube Kurucu Ortağı Gülcan Ergün: “Şirketlerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuklarını somut yaklaşımlarla hızlandıracak olan bu işbirliğini başlattığımız için mutluluk duyuyoruz. Ethica, DCube ve Sistem Global, sürdürülebilirlik konusunda hedef, vizyon ve misyon açısından tam anlamıyla uyumlu paydaşlar. Tüm yetkinliklerimizi birleştirerek, bütüncül bir anlayışla geliştirdiğimiz yeni programlar, kısa süre içerisinde etkisini sahada belli edecektir diye düşünüyorum.”

Cengiz Aydemir, Director, Sistem Global Danışmanlık: “Gezegenimizin ve de özelde şirketlerimizin yaşanabilir ve zaten kıt olan kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri kısaca Sürdürülebilir kalınmaları için çok değerli paydaşlarımızla yeni bir yolculuğa başladık. Bu değerli yolculukta her zaman olduğu gibi ülkemizle sınırlı kalmadan tüm bölge ülkelerindeki şirketlere, kamu ve diğer özel kişilere bu yeni alanda yol arkadaşlığı yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Global ölçekte katma değerli bu hizmetlerin paydaşlarımızla birlikte yaygınlaştırılması için çalışıyor olmak ayrı bir heyecan ve motivasyon kaynağı bizim için. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte sürdürülebilir nice yol arkadaşlıklarına…”

DCUBE

DCUBE, 2018 yılından bu yana, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinin uygulanması odağında farkındalık yaratmayı, kapasite artırımını, çözüm tasarımını ve politika geliştirilmesini destekleyen çalışmalar yürütmektedir.

DCUBE, döngüsel fikirleri uygulanabilir kılarak, sürdürülebilir iş modelleri,  hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi odağında hayata geçirdiği  nitelikli projeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara eğitim, danışmanlık, saha uygulaması ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

DCUBE, makine, alüminyum, demir çelik, tekstil, rejenere iplik, tarım ve gıda gibi çeşitli sektörlerde endüstriyel sürdürülebilir üretim ve kaynak verimliliğini önceliklendirerek döngüsel ekonomiye geçişi hızlandıran projeleri hayata geçirmiştir.

SİSTEM GLOBAL GRUP

SİSTEM GLOBAL GRUP, teknoloji, mühendislik ve üretim şirketleri başta olmak üzere, start-up’lardan uluslararası firmalara kadar her ölçekten şirkete profesyonel hizmetler sunan danışmanlık şirketidir. 28 yıldan beri 15 binden fazla şirketin sürdürülebilir değer üretimine katkıda bulunan Sistem Global; Vergi, Mevzuat & Uyum, Globalleşme, Ar-Ge ve Patent alanlarında hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de 10 farklı şehirde, 650’den fazla uzmanı ile hizmet veren Sistem Global, uluslararası ekosistemdeki faaliyetlerini Birleşik Krallık, Almanya, Singapur, Belçika, BAE, Hollanda, Suudi Arabistan ve Özbekistan’da bulunan ofisleri üzerinden yürütmektedir.

ETHICA

ETHICA, 2013 yılında kurulmuş ve Helsinki, Finlandiya merkezli, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve döngüsel iş geliştirme konularında uluslararası ödüllere sahip öncü bir danışmanlık şirketidir. ETHICA, yüzlerce şirkete döngüsel iş geliştirme danışmanlığı sağlamış, örneğin iş stratejileri belirleme, hedefler, amaçlar ve metrikler tanımlama, döngüsel iş modeli geliştirme, döngüsel ürün ve hizmet geliştirme, döngüsel iş ekosistemlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu gibi konularda yoğunlaşmıştır.

Şirket özelinde danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, ETHICA işletmelere ve diğer kuruluşlara farkındalık artırıcı, eğitim ve koçluk programları da sunmaktadır. 2023 yılında Ethica, 50 Fin şirketi için Finlandiya Ulusal Döngüsel Tasarım programını geliştirmiş ve yönetmiştir. ETHICA, ayrıca ulusal döngüsel ekonomi stratejisi ve yol haritası çalışmalarını desteklemek için bakanlıklar gibi hükümet kurumlarıyla doğrudan çalışmaktadır.