Pohjoismaiden ministerineuvosto on asettanut tavoitteen, jonka mukaan Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Nordic Circular Summit on kolmipäiväinen hybriditapahtuma, jonka teemana on kiertotalous Pohjoismaissa. Tapahtumassa etsitään vastauksia siihen, mitä olemme oppineet globaaleista kriiseistä, millainen on kiertotalouden resilientti yhteiskunta ja millainen on tulevaisuuden kiertotalouden periaatteisiin pohjautuva talous.

Suomesta Business Finland ja Ethica ovat mukana järjestämässä tapahtumaa yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa. Business Finland ja Ethica järjestävät yhdessä sivutapahtuman Regenerative Models and Materials. Regeneratiivisuus eli uudistava viittaa liiketoimintaan, jossa yrityksen toiminnot ja tuote/palvelutarjooma suunnitellaan siten, että niillä on positiivinen kokonaisvaikutus sosiaalisesti ja luonnon ekosysteemeihin sen sijaan, että pyritään ainoastaan minimoimaan yritystoiminnan negatiivisia vaikutuksia. Tilaisuus antaa mahdollisuuden oppia ja reflektoida uudistavaa kasvulähestymistapaa oman liiketoiminnan tavoitteisiin.

Circular Tools -sivutapahtumassa esitellään konkreettisia työkaluja yritysten kiertotalouskehittämisen tueksi Ethican ja Nordic Innovation:n, ruotsalaisen RISE:n (Research Institutes of Sweden) ja Kungliga Tekniska Högskolanin fasilitoimana.

Ethica järjestää myös yhdessä Nordic Biomimicry -verkoston kanssa online-sivutapahtuman Let nature be your business consultant. Tilaisuudessa esitellään biomimiikan periaatteet ja miten biomimiikkaa voi hyödyntää kiertotalouden mukaisessa suunnittelussa.

Business Finland järjestää lisäksi hybridisivutapahtuman Pohjoismaiden tekstiiliteollisuuden siirtymästä kiertotalouteen ja erityisesti Suomen ja suomalaisen innovaation roolista siirtymässä nyt ja tulevaisuudessa.

Nordic Circular Summit -tapahtuma on maksuton ja etäosallistuminen on avoin kaikille. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtuman omilla sivuilla.

Suomalaisten toimijoiden on mahdollista myös järjestää oma partnerisessionsa. Lisätietoa partnerisessioiden järjestämisestä tapahtuman sivuilla.

Nordic Circular Summit on virallinen World Circular Economy Forumin sivutapahtuma ja sen järjestäjinä toimivat Nordic Circular Hotspot sekä Nordic Innovation.

Lisätietoja tapahtumasta:

Anne Raudaskoski, Head of Consulting & Co-Founder, Ethica
anne.raudaskoski (at) ethica.fi

Outi Suomi, Head of Bio and Circular Finland, Business Finland
outi.suomi (at) businessfinland.fi

Anna Nikkilä, Program Coordinator, Business Finland
anna.nikkila (at) businessfinland.fi