Cradle to Cradle on kiertotalouteen ohjaava sertifiointiprosessi kuluttajatuotteille. Se kannustaa jatkuvaan tuotekehitystyöhön ja siinä tarkastellaan tuotetta viiden eri kategorian kautta: materiaalien puhtaus, materiaalien uudelleenkäyttö, uusiutuva energia ja hiilijalanjälki, vesitalous sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ethica on aloittanut Cradle to Cradle (C2C) -sertifioinnin osalta yhteistyön mm. tanskalaisen Vugge til Vugge  -kiertotalouden konsultointiyrityksen kanssa.

Sertifiointitasoja on myös viisi (perus, pronssi, hopea, kulta ja platina), mitä ”arvokkaamman mitalin” tuote saa, sitä tarkemmalla tasolla eri aspekteja on huomioitu. Tuote voi saavuttaa eri tasoja eri osa-alueiden osalta, mutta tuotteen kokonaistaso määrittyy kuitenkin alimman saavutetun tason mukaan. Kuvaukset eri tasojen yleisistä vaatimuksista löytyvät täältä.

Sertifioidut tuotteet listataan tänne.

Tuotearvioinnit tehdään Assesment Bodyn toimesta, joka on Products Innovation -instituutin kvalifoima itsenäinen akkreditoitu  arvioitsija, Accredited Assessment Body. Products Innovation -instituutti tarkastaa raportit, myöntää sertifioinnit, sekä antaa luvan Cradle to Cradle Certified™ -merkin käyttöön. Tuottajien tulee jatkossa osoittaa kahden vuoden välein kehitystyönsä sertifioinnin uusimiseksi.

Products Innovation -Instituutti tarjoaa myös yleistä ”Material Health” materiaalien puhtaus -sertifiointia. Se auttaa valmistajia siirtymään käyttämään turvallisempia ja kierrätettäviä ns. parempi vaihtoehto -materiaaleja tuotannossa.

Instituutista

Products Innovation -Instituutti on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kouluttaa, valistaa ja ohjaa kuluttajatuotteiden tuottajia kehittymään sosiaalisen ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämisessä. Instituutilla on itsenäinen johtokunta ja sen päätoimipaikka on Kaliforniassa. Sivutoimistot sijaitsevat Hollannin Amsterdamissa ja Venlossa. Instituutin rahoitus perustuu järjestöjen ja yksityisten tahojen lahjoituksiin sekä sertifiointi- ja lisenssimaksuihin.

Lisäinformaatiota rooleista ja arvioitsijan vastuista löydät  Cradle to Cradle Certified Products Program:n sivulta certification scheme.

Ethican rooli

Ethica tarjoaa neuvoja, toimii linkkinä ulkomaiseen arvioitsijaan, kerää dataa, auttaa roadmappien ja optimointistrategioiden laadinnassa, sekä toimii yhteyshenkilönä sertifiointiprosessissa.

Mikäli kiinnostuit tai haluat kuulla lisää C2C -sertifioinnista, ota yhteyttä!

Ida Urmas, ida.urmas@ethica.fi p. 050 58 797 65