Senaatti-kiinteistöt omistaa ja hallinnoi valtion kiinteistöjä sekä toimii toimitila-asiantuntijana. Senaatti oli jo sisäisesti luonut kiertotalouden tavoitteita, mutta halusi terävöittää ja konkretisoida niitä, syventää osaamistaan kiertotaloudesta sekä työstää toimenpidetiekarttaa osana strategisia tavoitteita.   

Ethica aloitti yhteistyön Senaatin kanssa Strategy Auditilla. Lopputuloksena Senaatti sai selkeän kuvan omasta nykytilasta kiertotalouden kontekstissa,  olennaiset jatkokehittämisen painopistealueet ja toimenpide-ehdotukset kiertotalousteemojen eteenpäin viemiseksi. Yhteistyö jatkuu tunnistettujen toimenpiteiden jalkauttamisella eri puolilla organisaatiota rakentamisen prosesseista työympäristön suunnitteluratkaisuihin. 

Operatiivinen johtaja Juha Lemström: “Yhteistyö Senaatin ja Ethican välillä on toiminut erittäin hyvin. Saimme asiantuntevaa sparrausta omaan toimintaamme ja asiantuntevaa näkemystä oman toimintamme kehittämiseen. Voin lämpimästi suositella Ethicaa yhteistyökumppaniksi!”