Markkinan muuttuessa ympäristön tilaa heikentävät yritykset tulevat korvautumaan elämälle suotuisia olosuhteita ylläpitävillä vertaisillaan. Nykypäivän yritysmaailmassa tämä tarkoittaa uudistavaa kasvua, jossa liiketoimintamallit ja strategiat päivitetään vastaamaan ympäristön ja yhteiskunnan tarpeita.

Charles Darwinin ”survival of the fittest” on usein ymmärretty väärin. Se ei viittaa vahvimpien selviytymiseen, vaan niiden, jotka pystyvät parhaiten sopeutumaan alati muuttuviin olosuhteisiin. Tämä pätee myös yrityksiin, erityisesti nyt kun markkinaympäristö ovat vahvassa muutoksessa. Luonnon kantokyvyn murentuessa vihreät väittämät eivät enää riitä, vaan kuluttajat ja sääntely vaativat konkreettisia, mitattavia toimia.

Viime vuosikymmeninä talouskasvu on tarkoittanut yhä kasvavia ilmastopäästöjä sekä materiaalien käyttöä. Yhteiskuntien tasolla vihreä kasvu on kalvennut planeettaa kuluttavien toimien kasvun rinnalla. Tähän haasteeseen pyrkii pureutumaan EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä eli taksonomia, esittämällä selkeitä kriteereitä sijoitusten ohjaamiseksi kestävään liiketoimintaan. On aika kysyä, millaisten yritystoimintojen kasvu todella tukee toivottuja tulevaisuuden visioita.

Siirtymä uudistavaan kiertotalouteen ei ole vain mahdollisuus

Se on välttämättömyys, sillä markkinatalous ei voi toimia ilman elinvoimaisia luonnon ekosysteemejä ja yhteiskuntia. Muutos haastaa yritykset integroimaan strategiassaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun liiketoimintansa ytimeen. Tällä tavalla yritykset eivät ainoastaan turvaa olemassaolonsa oikeutusta, vaan myös rakentavat perustan pitkäaikaiselle menestykselle. Kun yrityksen toiminta tuottaa ympäristöhyötyjä ja positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, sen kasvaminen on toivottavaa.

Luonnossa kasvi- ja eläinpopulaatiot kasvavat ja hiipuvat jatkuvasti; elämä on dynaamista sopeutumista alati muuttuviin olosuhteisiin. Yhden puun kaatuessa toiset lajit käyttävät sitä oman kasvunsa suojana ja raaka-aineina, toiset kasvit ottavat sen paikan auringossa. Samoin yritysten on nähtävä käynnissä oleva muutos ekosysteeminä, jossa oman roolin ja uudistavien liiketoimintamallien löytäminen on elintärkeää.

Liiketoiminta rajallisessa maailmassa

Materiaalien suhteen ei ole olemassa rajatonta kasvua, vain aineiden jatkuvia virtauksia eri suuntiin. Yritysten, jotka haluavat ihmiskunnan jatkavan eloaan osana biosfääriä, on otettava paikkansa osana luonnon kiertokulkuja. Toiminnan pohjaksi on valittava sellaisia raaka-aineiden virtauksia, jotka tukevat monimuotoista elämää ja eliminoitava sellaiset toiminnot, jotka hajauttavat tai keskittävät ainetta vääriin paikkoihin.

Uudistava liiketoiminta voi olla helpointa aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta siirtymä onnistuu myös vakiintuneemmilta toimijoilta. Kiilto on esimerkki olemassa olevasta yrityksestä, joka on aloittanut matkansa kohti uudistavaa liiketoimintaa. He ovat ymmärtäneet uudistavien raaka-aineiden merkityksen liiketoiminnalleen ja investoivat niiden kehittämiseen toimitusketjussaan. Uusien raaka-aineiden käyttökohteita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tuotteiden materiaaleja korvataan vähitellen kestävästi tuotetuilla.

Välttämättömässä siirtymässä kohti uudistavaa kiertotaloutta yrityksillä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: joko sopeutua ja löytää itselleen sopivat uudistavat liiketoimintamallit, tai jäädä jälkeen ja antaa tila uusille toimijoille. Kummassa joukossa haluat olla?

 

Koulutamme aiheesta 4.6. kesäisen kauniissa Suomenlinnassa. Siellä voit tarkastella oman liiketoimintasi potentiaalia siirtyä uudistavaan kiertotalouteen.

Koulutuksessa mm.

  • inspiroivan alustuksen aiheeseen pitää Ethican Anne Raudaskoski  
  • pääset kuulemaan Kiillon kokemuksista uudistavan liiketoiminnan alkutaipaleella Oili Kallatsalta  
  • saat kokeilla Ethican uudistavan liiketoiminnan pelikorttien ja työkalujen käyttöä asiantuntijoidemme ohjauksessa, mukana ainakin palvelumuotoilija Sanna Uotila, uudistava suunnittelija Tuuli Kassi, sekä Ethican toimitusjohtaja Paula Fontell. 

Hae maksuttomaan koulutukseemme mukaan tästä: https://forms.office.com/e/TS1Ty9GuNZ

Uudistavaa kevään odotusta toivotellen, Tuuli

Kuva kevään kasvun toistuvasta ihmeestä: Kiwihug, Unsplash