krookukset nousevat lumen keskeltä - todellisia kevään edelläkävijöitä!

Uudistavan liiketoiminnan edelläkävijät ovat jo hyvää vauhtia matkalla. Nämä pioneerit ovat päättäneet osoittaa käytännössä, että ihmistoiminta voi olla terveyden ja luonnon uudistumisen lähde. He tähtäävät paljon haittojen nollatasoa korkeammalle, ihmisen aiempien virheiden korjaamiseen ja tasapainottavaan yhteyteen luonnon elävien järjestelmien kanssa.  

Jos vielä mietit, mikä uudistava liiketoiminta, voit aloittaa lukemalle termin taustoista aiemmasta blogistamme.

Uudistavan liiketoiminnan lähtöpisteenä on ajattelumallien muutos. Ihmistä ei tule ajatella ympäristöstään irrallisena, vaan katsoa rehellisesti millaisia moninaisia yhteyksiä, keskinäisriippuvuuksia ja vaikutuksia toiminnallamme on. Walter Stahel, yksi kiertotalouden teorian kehittäjistä, kirjoittaa, että meidän tulisi nähdä roolimme ennemmin planetaarisina huolenpitäjinä tai tilanhoitajina (caretaker / steward), kuin luomakunnan kruununa. Edelläkävijät ovat asettaneet yrityksensä tavoitteeksi esimerkiksi ilmaston palautumisen, merten ravinnekuorman keventämisen tai ihmisen luontoyhteyden palauttamisen, ja lähteneet suunnittelemaan uutta tai muuttamaan toimintaansa näistä lähtökohdista.  

On aika muuttaa tarinoita, joita kerromme ihmisistä, luonnosta ja välisestä yhteydestämme, ja tarkistaa uskomuksia, jotka ovat ohjanneet toimintaamme lineaaritalouden ja mekanistisen ajattelun pariin. Yksi keskeinen tarina on elävien järjestelmien typistäminen yksilöiden ja lajien välisten ravintoketjujen areenaksi. Ihmisten osalta tämä on tarkoittanut itsekkyyden korostamista yhteistyön edelle. Silti aivan yhtä tosia tarinoita luonnosta ovat lajien väliset kumppanuudet sekä altruismin ja yhteistyön osuus ihmislajin selviytymisessä.  

 

Luonto suunnitteluosapuolena?

Uudistavassa ajattelussa ympäristö ei typisty resursseiksi vaan on aktiivinen toimija aineiden paikallisten ja planetaaristen kiertokulkujen toteuttajana. Helpoimmin hahmotettava esimerkki tästä ovat hiilinielut: keskitämmekö huomion metsään vain puutavaran tuottajana vai annammeko arvon myös sen tekemälle hiilen sidontatyölle? Kasvit, sienet ja maaperän mikrobit ovat vuosimiljardien varrella kehittäneet hiilidioksidin muuntamisen ympärille toimivan yhteistyön verkoston, jossa ne samalla tuottavat ja vaihtavat elämälle tarpeellisia ravinteita.  

Uudistavan liiketoiminnassa tuleekin etsiä yhteistyön ja vastavuoroisten arvoverkkojen mahdollisuuksia, myös luonnon elävien prosessien kanssa. Cradle to Cradle -suunnittelufilosofian kehittäjät Braungart ja McDonough ovatkin sanoneet, että meillä ei ole jäteongelmaa, vaan materiaaleja väärissä paikoissa. Suunnittelemalla ihmistoiminnan prosesseja uudelleen voimme korjata lineaaritalouden synnyttämiä haitallisia materiaalivirtoja ja kehittää näin kerätyistä raaka-aineista jotain tarpeellista. Esimerkiksi Origin by Ocean on päättänyt kerätä ravinnekuormaa meristä kehittämällä merilevistä hyödyllisiä tuotteita, muun muassa mereneläville harmittoman aurinkosuojavoiteen ja muita fossiilisia kemikaaleja korvaavia raaka-aineita kosmetiikkateollisuudelle.  

Valmistavan teollisuuden aloilla regeneratiivisuus onkin tämän tyyppisiä konkreettisia suunnitteluvalintoja: raaka-aineiden valintaa, tuotteiden ominaisuuksia, niihin liittyviä palveluita ja tuotantolaitosten toiminnallisuuksia. Voidaanko tuotteiden raaka-aineina käyttää jotain, minkä poistaminen ympäristöstä on hyödyllistä luonnolle? Voiko tehdas palauttaa luonnosta lainaamansa veden puhtaampana takaisin? Miten itse tuote palvelee käyttäjiensä hyvinvointia mahdollisimman resurssiviisaasti? Luovatko palvelutuoteet mielekkäitä työpaikkoja? Onko tuotteelle suunniteltu useita elinkaaria edelleenvälityksen tai takaisinoton prosesseineen? 

Kohti uudistavaa liiketoimintaa voi kuitenkin kulkea aivan millä tahansa alalla. Ennen liikkeelle lähtöä on pysähdyttävä hetkeksi miettimään, millaisia arvoja tai itseään suurempia tarkoituksia liiketoiminta palvelee. Nämä voivat liittyä ympäristökysymysten lisäksi myös sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, kuten Tony’s Chocolonelyn missio ”making all chocolate 100% slave free”. Millaisiin suurempiin kokonaisuuksiin yrityksen toiminta kytkeytyy, minkä asioiden muuttamiseen yrityksemme voi osallistua? Millaisia positiivisia tulevaisuuksia uskallamme kuvitella tavoitteiksi ja päämääriksi, millaisen yhteiskunnan rakentamiseen toimintamme osallistuu? Entä millaisia toimintamalleja ruokimme sisäisesti tai tuemme taloudellisesti hankinnoillamme?  

 

Kilpailusta kumppanuuksiin

Mikään ihmistoiminta ei ole ympäristöstä erillistä tai irrallista, myös digitaalisilla ja virtuaalisilla palveluilla on luontojalanjälkensä dataa pyörittävien palvelimien ja palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja akkujen kautta. Luonto on otettava kumppaniksi ja osallistettava päätöksentekoprosesseihin, esimerkiksi nimeämällä sille edustajan yrityksen hallitukseen tai laatimalla seurattavat mittarit luontovaikutusten kartoittamiseksi. Aikamme haasteet ovat monisyisiä ja yhteen kietoutuneita, ja niiden ratkaisemiseksi on pystyttävä käymään myös hankalia keskusteluita. Uudistavan liiketoiminnan suunnittelussa lähdetään kuitenkin siitä, että ihmislajilla on roolinsa osana luontoa ja potentiaalia myös ratkaista luomansa ongelmat. Yrityksen uuden arvonluonnin lähtökohtana tulisi pitää niin ihmisten kuin toimintaympäristönkin todellisten tarpeiden tunnistamista. 

Vaikka kokonaisvaltaiseen uudistavaan toimintaan on vielä matkaa kuljettavana, on juuri nyt erinomainen aika ottaa ensimmäiset askeleet. Koska on kyse ajattelumallien muuttamisesta, prosessin luonteeseen kuuluu, että epämukavuusalue tulee jokaiselle vastaan ja välillä on vaikeaa. Yhdessä työskentelemällä ja erilaisten näkökulmien kautta voimme kuitenkin kulkea hankalien paikkojen läpi ja löytää kohottavia ratkaisuja. 

Kaksi keskeistä muutettavaa ajattelumallia uudistavan liiketoiminnan alkutaipaleella: 

  • Ihminen ei ole erillinen, vaan osa luontoa ja omaa potentiaalin toimia uudistavana osana planetaarisia järjestelmiä 
  • Luonnossa kilpailu ei ole koko totuus, vaan yhteistyöllä ja kumppanuuksilla on olennainen rooli elämän edellytysten ylläpitämisessä ja luontopositiivisten ratkaisujen rakentamisessa 

 

Koulutamme aiheesta 4.6. kesäisen kauniissa Suomenlinnassa. Siellä saat tukea ajattelumallien soveltamiseen omassa liiketoiminnassasi.

Koulutuksessa mm.

  • inspiroivan alustuksen aiheeseen pitää Ethican Anne Raudaskoski  
  • pääset kuulemaan Kiillon kokemuksista uudistavan liiketoiminnan alkutaipaleella Oili Kallatsalta  
  • saat kokeilla Ethican uudistavan liiketoiminnan pelikorttien ja työkalujen käyttöä asiantuntijoidemme ohjauksessa, mukana ainakin palvelumuotoilija Sanna Uotila, uudistava suunnittelija Tuuli Kassi, sekä Ethican toimitusjohtaja Paula Fontell. 

Hae maksuttomaan koulutukseemme mukaan tästä: https://forms.office.com/e/TS1Ty9GuNZ

Uudistavaa pääsiäisen aikaa toivotellen, Tuuli

Kuva krookuksista, kevään todellisista edelläkävijöistä: Johannes Plenio, Unsplash