Tiimimme

Vuosien vastuullisuuteen liittyvän strategiatyön kokemuksen ja lukuisten kiertotalouden kehitysprojektien myötä tiedämme, kuinka kehittää liiketoimintaa uudistavalla ja vastuullisella tavalla – vastaten myös ilmastokriisiimme ratkaisuhakuisesti.

Tarjoamme käyttöönne vahvan asiantuntijuuden omaavan, kymmenen hengen tiimimme sekä laajan yhteistyöverkostomme. Tiimimme ja yhteistyöverkostomme kasvavat lisääntyvän asiakaskysynnän mukana.

Paula Fontell

Paula Fontell

Paula on Ethican toimitusjohtaja ja toinen perustaja. Hän vastaa Ethicalla asiakassuhteista. Lisäksi Paula vetää Ethicassa asiakasprojekteja liiketoimintastrategioista ja analyyseistä kiertotalouden mukaiseen tuote- ja palvelusuunnitteluun.

Vahvalla liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella Paula osaa löytää kullekin yritykselle ja organisaatiolle parhaiten sopivan tavan lähteä kehittämään kestävää liiketoimintaa ja kiertotalouden toimintamalleja yhdessä Ethican tiimin kanssa.

Ennen Ethicaa Paula työskenteli 13 vuotta Nokia Oyj:ssä vastaten mm. globaalista resurssisuunnittelusta, organisaation ja yritysvastuun kehittämisestä, sekä ylimmän johdon strategisista muutosjohtamisohjelmista.

CEO & Co-Founder
BBA
+358 40 768 0160
paula.fontell@ethica.fi

Anne Raudaskoski

Anne Raudaskoski

Anne Raudaskoski on Ethican konsulttitoiminnan vetäjä. Anne on vienyt lukuisten suomalaisten ja kv-yritysten liiketoimintaa kohti kiertotaloutta ja vastuullisia toimintatapoja.

Annen ydinosaamiseen kuuluu Uudistavan kasvun strategiatyön lisäksi myös kestävän tuotesuunnittelun konsultointi; hän on kehittänyt pk-yrityksille suunnatun EcoDesign Sprint –ohjelman ja vetänyt sitä läpi 6 eri maassa mm. huonekaluteollisuuden, pakkausalan, rakennusalan ja tekstiilisektorin yritysten kanssa.

Annella on 15 vuoden kokemus alalta ja ennen Ethicaa hän toimi vastuullisuuspäällikkönä Westminsterin yliopistossa Lontoossa.

Head of Consulting & Co-Founder
MA
+358 50 341 0881
anne.raudaskoski@ethica.fi

Ville Grönlund

Ville Grönlund

Ville toimii Ethicassa liiketoiminnan kehittämisen konsulttina. Ville on erikoistunut asiakaslähtöiseen strategia- ja palvelukehitykseen sekä uusien konseptien luomiseen.

Taustaa Villellä on johdon konsultoinnista sekä digitaalisen palveluliiketoiminnan kehityksestä Elisan IoT-liiketoiminnassa. Erityisesti häntä inspiroi konkreettisten kiertotalouden mahdollisuuksien tuominen osaksi yritysten toimintaa – hyödyntäen Uudistavan kasvun strategian ja Circular Business Designin keinoja.

Business Development Consultant
M.Sc.(eng.)
+358 50 506 2110
ville.gronlund@ethica.fi

Tuuli Kassi

Tuuli Kassi

Tuuli on toteuttanut arkkitehtina menestyksekkäästi monipuolisia rakennusprojekteja aina konsepti- ja luonnossuunnittelusta toteutusvaiheeseen lukuisille asiakkaille yli 10 vuoden aikana. Hänen osaamisessaan yhdistyy kiertotalouden ja regeneratiivisten lainalaisuuksien tunteminen aluekehittämiseen ja rakentamisen suunnitteluun poikkeuksellisella tavalla. Tuulin into ja näkemykset kiertotalouden edistämiseksi kumpuavat hänen vahvoista ympäristöarvoistaan. Kestävään kiertotalouteen pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä, jota Tuuli edistää myös fasilitointikokemuksensa avulla.

Circular Built Environment
M.Sc. Architect
+358 44 333 5474
tuuli.kassi@ethica.fi

Lilli Linkola

Lilli Linkola

Lilli on kiertotalouden ja teollisen ekologian erityisasiantuntija, jolla laaja kokemus erityisesti kaupunkikehittämisen ja rakennetun ympäristön alalla. Lilli erikoistui opinnoissaan systeemiteorioihin ja soveltaa osaamistaan etsiessään Ethican asiakkaiden kanssa kokonaisuuksien kannalta kestäviä ratkaisuja.

Ethicassa Lillillä on kokemusta mm. ekosysteemitason muutosprojektien läpiviennistä ja arviointityökalujen kehittämisestä.

Built Environment
M.Sc. Industrial Ecology
+358 50 091 7196
lilli.linkola@ethica.fi

Ida Urmas

Ida Urmas

Ida on Circular designiin erikoistunut asiantuntija, yhdistäen työssään oivaltavalla tavalla muotoilun, materiaalien ja tuotantotapojen teoriaa käytäntöön.

Ethicalla Idan ydinosaamiseen kuuluu kestävän tuotesuunnittelun konsultointi sekä hän toimii vastuuhenkilönä Cradle to Cradle -tuotesertifiointiprojekteissa. Kansainvälisen yhteistyön ja innovaatioprojektien myötä Ida on hyvin perillä uusista design -innovaatioista ja kiertotalouteen liittyvistä ilmiöistä.

Ida opiskeli ja työskenteli aikaisemmin suunnittelijana Berliinissä erikoistuen kiertotalouden mukaiseen tuotekehitykseen, puhtaisiin materiaaleihin sekä tuotantoprosesseihin Lidl:n Cradle to Cradle –tekstiilien pilottiohjelmassa.

Circular Design
MA (eng.)
+358 50 587 9765
ida.urmas@ethica.fi

Seppo Laine

Seppo Laine

Sepolla on vuosien monipuolinen kokemus yrittäjyydestä ja operatiivisista johtotehtävistä teollisuuden, tukkukaupan ja erikoiskaupan organisaatioista. Lisäksi hän on työskennellyt yli 10 vuoden ajan yritysten tukena liikkeenjohdon konsultin roolissa.

Sepon erikoisosaamista ovat vastuullinen strategiasuunnittelu ja liiketoimintakonseptien kehittäminen sekä yritysten muutostilanteiden läpivienti.

Senior Strategy and Business Consultant
M.Sc. (Econ.)
+358 50 573 4417
seppo.laine@ethica.fi

Advisory Board

Pertti Korhonen

Pertti Korhonen

  • Hallituksen puheenjohtaja, Business Finland
  • Toimitusjohtaja, Fintraffic Oy
  • Toiminut aiemmin mm. Outotec Oyj:n toimitusjohtajana sekä Nokian useissa johtotehtävissä.
Kati Nurminen

Kati Nurminen

  • Johtaja, Marketing Clinic
Kari Kallonen

Kari Kallonen

  • Teollisuusneuvos, yrittäjä
  • Aktiivinen toimija eri yhdistyksissä erityisesti koulutusmaailmassa sekä maanpuolustuksen, että ratsastuksen alueilla.

Osaamisellamme ja vahvalla asiakaslähtöisyydellämme autamme yrityksiä luomaan strategioita, tuotteita ja palveluja, jotka tuovat kestävää arvoa ja kassavirtaa ollen radikaalisti parempi vaihtoehto myös ympäristön ja luonnonvarojen kulutuksen näkökulmasta.

Työmme on haastavaa ja äärimmäisen mielenkiintoista, kun löydämme yhdessä asiakkaidemme kanssa keinoja, joilla liiketoimintahyöty, uudet innovaatiot ja hiilineutraali kiertotalous yhdistetään asiakkaidemme, heidän asiakkaidensa sekä yhteiskuntamme eduksi. Ymmärrämme yhdessä, kuinka maailma ympärillämme muuttuu ja tunnistamme uudet, kestävästä kiertotaloudesta nousevat mahdollisuudet.

Kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden kytkeminen yritysten strategiatyöhön, keskeisiin kehitys-, liiketoimintaprojekteihin ja -prosesseihin sekä tuote -ja palveluportfolion suunnitteluun, on timantinkovan moniosaajatiimimme jokapäiväistä työtä.

Kokeneet rakennettuun ympäristöön erikoistuneet kiertotalousasiantuntijamme auttavat määrittämään vaikuttavuudeltaan merkittävimmät kiertotalouden mukaiset toimintaperiaatteet ja käytännön toimenpiteet, niin aluesuunnitteluun, kuin yksittäiselle korttelille tai rakennukselle.

Haluatko sinä olla edelläkävijöiden joukossa? Haluatko tietää, mitä uusia mahdollisuuksia kiertotalous tuo sinun organisaatiollesi? Etsitään vastaukset yhdessä ja varmistetaan, että te olette niitä, keitä seurataan. Olemme johdattaneet useita yrityksiä kohti uutta rohkeaa kulttuuria, jossa tavat tehdä menestyvää liiketoimintaa ovat parempia kaikilla mittareilla.