Kunnat ovat kiertotalouden avainpelaajia, ja kunnilla sekä alueilla on merkittävä rooli kiertotaloutta tukevien infraratkaisujen ja palveluiden suunnittelussa.

Ethica toteutti yhteistyössä KIEPPI-hankkeelle (6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli) katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvauksen keväällä 2021. Se sisältää muun muassa tietoa kiertotaloudesta infrarakentamisessa, rooleista infrarakentamisen kiertotalouden ekosysteemissä, infra-alan kiertotalouden edellytyksiä sekä ekosysteemikuvauksen.

Selvitystä varten haastateltiin infrarakentamisen asiantuntijoita Tampereen kaupungilta ja yrityksistä sekä yksilö- että ryhmähaastatteluissa. Taustatietoina hyödynnettiin muun muassa KIEPPI-hankkeessa aiemmin toteutettuja selvitystöitä.

Rakennetun ympäristön merkitys päästöjen vähentämisessä ja materiaalitehokkuuden parantamisessa on suuri, koska se vastaa noin kolmanneksesta Suomen päästöistä. Osa materiaaleista tuottaa paljon päästöjä valmistusvaiheessa tai kuljetuksissa, mistä suurin osa infrarakentamisen päästöistä syntyy. Suomen kiertotalouden strategisessa edistämisohjelmassa kaupunki- ja kuntatasolla onkin tunnistettu tarve vähähiilisille kiertotalousratkaisuille infrastruktuurihankkeissa. Tampereen kaupunki on yksi näistä, joka tavoittelee hiilineutraaliutta Kestävä Tampere 2030 -ohjelmallaan ja Hiilineutraali Tampere -tiekartan toimenpiteillä.

”Työ sujui erittäin hyvässä yhteistyössä, panostimme paljon yhteiseen ideointiin, jotta lopputuotos oli toivomamme mukainen ja saimme todellakin sitä, mitä tilasimme. Lopputuotos on erittäin kunnianhimoinen, juuri oikealla tavalla kriittinen ja vaativa ehdotuksissaan ja sisällöltään erittäin hyvin valmisteltu ja tarpeeseen sopiva.”

– Karoliina Tuukkanen, Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki

Tutustu työhön KIEPPI-hankkeen sivuilla tästä linkistä: Katu- ja maarakentamisen kiertotalouden ekosysteemikuvaus Tampereen kaupungille