”Mikään voima ei pakota palaamaan meitä lähtöruutuun, totesi Sitran yliasiamies Jyrki Katainen Ethican Executive Roundtable –verkoston tilaisuudessa 3.6. Tilaisuuden otsikkona oli ’Uusi normaali ja kiertotalous’ 

Paljon on puhuttu siitä, miten palataan ”normaaliin” korona-pandemian jälkeen. Katainen kyseenalaisti vahvasti tämän ajatuksen paluusta alkuvuoden kaltaiseen tilanteeseen. Päinvastoin, tulevaisuuden suuntaa on helpompi muuttaa silloin kun asiat eivät ole tavanomaisessa järjestyksessä.  

Kuva: Tobias Dean, Sitra

Kiertotalouden välttämättömyyttä Katainen kuvaili ilmastotoimien teollisena ulottuvuutena, ja hänen vahva näkemyksensä oli, että kiertotalouden toimintamalleille on juuri nyt jopa enemmän tarvetta kuin vielä tämän vuoden tammikuussa. Kiertotalous mm. lisää yritysten resilienssiä uusien paikallisten arvoverkostojen muodostuessa aiempien globaalien toimitusketjujen rinnalle. Lisäksi kiertotalouden toimintamalleilla voidaan vaikuttaa merkittävästi yritysten resurssitehokkuuteen ja resursseihin sitoutuneisiin kustannuksiin uusien liiketoimintamallien ja uudenlaisen arvon luomisen potentiaalin lisäksi.  

Kiertotalouden business case

Silti yksi edelleen usein esitetyistä kysymyksistä on, mikä on kiertotalouden business case, tai onko sitä ylipäätään? Kokemuksemme mukaan vastaukset tähän eroavat kuin yö ja päivä, riippuen siitä keneltä kysytään. Kiertotalous on erittäin suuressa roolissa yhä useampien kansainvälisten jättiyritysten strategiassa – esimerkiksi Ikean, Philipsin, ja Dellin. Philips on ilmoittanut tekevänsä strategisen muutoksen, jossa siirtyy tuotteiden myymisestä palveluyritykseksi myös kuluttajaelektroniikassa. Dellin globaalista toimitusketjusta vastaavan johtajan Jennifer Allisonin mukaan kiertotalous on yksinkertaisesti älykkäämpää bisnestä.  

Suomessakin yhä useampi yritys alkaa tarkastella koko strategiaansa huomioiden kiertotalouden ennen kaikkea koko liiketoimintaympäristöä muuttavana megatrendinä ja murroksena, ja Ethica kannustaa siihen vahvasti. Kiertotalouden business case yritystasolla riippuu nimenomaan näistä liiketoimintaympäristön muutoksista ja yrityksen kyvystä vastata niihin oikea-aikaisesti. 

EU:n Green Deal ajaa muutosta kohti regeneratiivista kasvumallia

Maailma on vasta alle 9% kiertotalouden mukainen, mutta muutos kohti 100% kiertotalouden mukaista hiilineutraalia toimintaympäristöä on nopeaa. Tätä vauhdittaa merkittävästi EU:n Green Deal ja uusi maaliskuussa julkaistu kiertotalouden toimintasuunnitelma, jonka mukaan EU:n on radikaalisti nopeutettava siirtymistä kohti regeneratiivista kasvumallia, jossa planeetalle palautetaan enemmän kuin siitä otetaan. Vahvoja ohjauskeinoja (keppiä ja porkkanoita) on tulossa mm. osaksi Euroopan teollisuusstrategiaa ja painopiste tulee olemaan erityisesti kiertotalouden mukaiseen tuote-palvelukehitykseen siirtymisessä. 

Tilaisuudessa keskustelimme lisäksi siitä, miten kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämisessä pääsee parhaiten alkuun, miten luodaan kaikille yhteinen ymmärrys siitä mitä kiertotalous tarkalleen ottaen on, ja miten se tulisi huomioida yrityksen strategiassa.  

Lyhyesti Executive Roundtable -verkostosta:

Ethican Executive Roundtable on kiertotaloudesta kiinnostuneiden ja kestävän kehityksen arvot jakavien yritysjohtajien verkosto, jossa on mukana jo yli kolmenkymmentä yritysjohtajaa. Verkoston tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja konkreettisia ratkaisuja, ja saada yhteistyöstä voimaa luoda arvojemme mukaista menestyvää liiketoimintaa.  

Ethican seitsemän vuoden kiertotalouskokemuksella olemme erittäin tyytyväisiä tilaisuuden antiin. Kiertotalouskeskustelun fokus on nyt oikeissa asioissa, ja suomalaisilla yrityksillä on hyvä mahdollisuus kiriä kansainvälisten edelläkävijöiden joukkoon luomaan täysin uudenlaisia toimintamalleja pandemian jälkeiseen aikaan.  

Mikäli kuulut yrityksenne johtoryhmään, ja olet kiinnostunut liittymään verkostoomme, ota meihin yhteyttä! 

Yhteystiedot: 

Paula Fontell 

puh. 040 768 0160 

paula.fontell@ethica.fi