Kuva Lehtokylästä

Oulun kaupunki kehittää suistoalueelle uutta asumiseen painottuvaa Hartaanselänrannan aluetta, jolle sijoittuvat vuoden 2025 asuntomessut. Suunnittelualueelle on esitetty vajaa tuhat asuntoa, joissa voisi asua yli 1600 asukasta ja rakennusoikeutta kokonaisuudessaan noin 84 000 kem.

Ethicalla oli ilo olla osa Hartaanselänrannan yleissuunnitelman laatinutta asiantuntijatiimiä, jonka pääsuunnittelusta vastasi Muuan Oy. Ethica vastasi kiertotalouden toteutumisesta alueen suunnittelussa. Yhtenä toimenpiteenä arviomme miten alueella voidaan toteuttaa suljettuja aine- ja materiaalikiertoja ja kehitimme osaksi yleissuunnitelmaa mallin alueella syntyvän puutarha- ja viherjätteen hajautetusta käsittelystä.

Viherjätettä syntyy yleisten viheralueiden, metsäalueiden, rantojen, puistojen sekä kadun varren istutusten hoidosta. Viherjätettä tai puutarhajätettä syntyy myös yksityisten pihojen hoidosta. Nykyinen yleinen käytäntö lehti- ja leikkuujätteen, risujen ja poistettujen kasvien ja kasvin osien osalta kaupunkiympäristöissä on, että ne kuormataan keskitettyyn kompostointi- tai muuhun käsittelylaitokseen. Kuljetuksesta aiheutuu päästöjä ja maaperän eliöstölle tärkeää ravintoa poistuu luonnollisista kierroista. Ympäristöään kaikin puolin eheyttävässä kaupunkisuunnittelussa yksi olennainen periaate onkin alueen luonnollisten biologisten materiaali- ja ravinnekiertojen vahvistaminen.

Oulun kaupunki on ottanut edelläkävijän roolin tässä asiassa ja pyrkii sulkemaan Hartaanselänrannassa ravinne- ja ainekierrot viherjätteen osalta. Tämä tarkoittaa, että yksityisten pihojen ja yleisten viheralueiden hoidosta syntyvä leikkuu- ja muu kasvijäte käsitellään alueella kompostoiden tai muulla menetelmällä, ja hyödynnetään katteena ja kasvualustana.

Kuvassa on esitetty viherjätteen paikallisen käsittelyn etusijajärjestys.
Kuvassa on esitetty viherjätteen paikallisen käsittelyn etusijajärjestys.

Suljettujen kiertojen toteuttamisen mahdollistaminen on otettu huomioon alusta asti viheralueiden suunnittelussa, josta vastasi Nomaji. Suunnitelmassa pyritään luomaan mahdollisimman paljon luonnollisen kaltaista rakennettua viherympäristöä, joissa hoitotarpeet ovat pieniä ja iso osa syntyvästä viherjätteestä pystytään jättämään paikanpäälle maatumaan sellaisenaan tai silputtuna. Esimerkiksi lahopuu nähdään suunnitelmissa ympäristöä rikastavana ja kaunistavana elementtinä.

Teimme alueelle ehdotuksen käsittelypisteiden verkostosta, joka koostuu pysyvistä ja kausiluontoisesti paikalla olevista kompostointiyksiköistä. Myös vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä on esitetty, kuten viherjätteen hapatus bokashi -menetelmällä.

Kuva Lehtokylästä
Lehtokylä. Kuva:MUUAN

Olemassa olevaa mallia paikallisen käsittelyn järjestämisestä ei ole vaan Oulun kaupunki on lähtenyt rohkeasti luomaan uusia toimintamalleja. Suunnittelun edetessä toimintamalleja kehitetään niin yleisten alueiden hoidon osalta kuin yksityisten pihojen osalta. Kompostien omistus ja hallintavastuu voidaan esimerkiksi ottaa mukaan pihoja ja muita yhteiskäyttötiloja (esim. lajittelupisteet) koskeviin yhteisjärjestelysopimuksiin.

Suljettujen kiertojen toteutuminen ei riipu vain suunnittelusta ja ylläpidon järjestämisestä vaan myös siitä kuinka tulevat asukkaat ottavat uudenlaisen ajattelun ja ehkä totuttua puistoa rehevämmän ja rosoisemman viherympäristön vastaa. Tiedottamisen ja asennekasvatuksen tarve ja merkitys korostuu, kun viheralueille jätettävät lehdet ja muu kasvimassa sekä villin näköinen monimuotoisuus tulkitaan helposti hoitamattomuudeksi ja epäsiistiksi. Positiivisena haasteena onkin kääntää luonnonmukaisuus alueen vahvuudeksi alueen markkinoinnissa.

Viher- ja puutarhajätteen paikallisen käsittelyn monta hyötyä:

  1. Maaperän pieneliöstön ja mikrobitoiminnan tukeminen
  2. Maaperän kasvukunnon edistäminen
  3. Edesauttaa sadevesien imeytymistä maaperään myös rankkasateiden aikana
  4. Lisää veden varastoitumista maaperän pintakerroksiin
  5. Vähentää pintaeroosiota
  6. Lisää hiilen varastoitumista maaperään
  7. Tukee ravinnekiertojen sulkemista
  8. Vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä

 

Lilli Linkola, Built Environment  & Tuuli Kassi, Circular Built Environment

 

 

Lue lisää aiheesta:

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma

Hartaanselänrannan suunnitteluun liittyvät taustaselvitykset

Lue myös referensimme Hartaanselänrannasta