******English summary is placed below this blog post******

Katso ympärillesi. Näetkö hyllyn, kahvinkeittimen, ehkä koko toimistorakennuksen? Tulitko töihin bussilla vai pyörällä? Oletko ostanut äskettäin tuolin, puhelimen tai pesuainetta? Mietitkö, mitä näille kaikille – yksittäisestä tuotteesta rakennukseen – tapahtuu niiden elinkaaren lopussa?

Olet suunnittelun ympäröimä koko ajan. Suunnittelusta etenkin design-termillä on perinteisesti puhuttu tuotesuunnittelun näkökulmasta, mutta suunnittelu ulottuu kaikkialle yksittäisestä tuotteesta palveluihin, yritysten toimintaan, yhteiskunnan systeemeihin ja toisinpäin: jokainen yksittäinen tuote on osa laajempaa systeemiä (ja ennen kaikkea luonnon ekosysteemiä) – vaikka sitä ei suunnitteluvaiheessa ajateltaisikaan.

Kiertotalouden mukaisella suunnittelulla (circular design) viitataan suunnitteluun, jonka lähtökohtana on kiertotalouden ydin, irtikytkentä, eli kestävän kasvun irtikytkeminen raaka-aineiden ja resurssien käytön kasvusta. Lisäksi suunnittelu tähtää sellaisiin materiaaleihin ja rakenteeseen, että loputon kierto turvallisesti joko biologisessa (uusiutuvat raaka-aineet) tai teknisessä (ei-uusiutuvat) kierrossa on mahdollista.

Suurin osa nykypäivän tuotteista on valitettavasti edelleen monsterihybridejä; eri materiaalit on yhdistetty siten, että edellä mainitut tekniset ja biologiset kierrot eivät mahdollistu. Tällöin ainoa elinkaaren päätepiste on murskain tai poltto, jolloin arvo kiertotalouden vastaisesti tuhoutuu; murskeesta tai tuhkasta ei ole monenkaan tuotteen raaka-aineeksi, joka puolestaan johtaa siihen, että tarvitaan jälleen lisää neitsytraaka-aineita uuden tuotteen valmistamiseen.

Circular design: elementit
Kiertotalouden mukaista suunnittelua voi hahmottaa ajatuksellisen kolmion kautta seuraavasti:

 

Ethica_Circular design elements.png

 

Kärki #1: Mikro- ja makrotason suunnittelu. Mikrotaso viittaa tuotteen koko elinkaaren suunnittelu aina materiaaleista käytön jälkeiseen uuteen elämään. Ns. materiaalipuhtaus (turvalliset, terveelliset ja haitta-aineettomat materiaalit) on olennainen osa mikrotasoa. Makrotason suunnittelulla tarkoitetaan toimintojen ja kumppanuusverkoston suunnittelua, joka mahdollistaa kiertotalouden mukaisen toimintatavan.

Kärki #2: Ansaintalogiikka. Eli miten päästään lineaarisesta ”myy enemmän, myy nopeammin” volyymimyynnistä palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen myymiseen vaikkapa ylläpito- ja huoltopalveluiden, liisauksen ja jakamisen alustojen kautta.

Kärki #3: Huippuluokan asiakaskokemus ja brändäys, joilla varmistetaan tuotteen houkuttelevuus vanhaan ’ota-käytä-heitä pois’ kilpailijatuotteeseen nähden.

Hollantilainen Fairphone on suunnitellut modulaarisen puhelimen, joka voidaan helposti korjata ja päivittää. Arvometallit saadaan puhelimen takaisinotto-ohjelman kautta talteen ja uudestaan kiertoon. Fairphone varmistaa myös raaka-aineiden tuotannon eettisyyden.

Homie Pay Per Use -yrityksen asiakkaana maksat vain yksittäisestä vaatteiden pesusta, ja koneen omistajuus säilyy yrityksellä, joka pitää koneet kierrossa korjauksen ja kunnostuksen avulla. Sopimukseen kuuluu ylläpito -ja huoltopalvelut sekä applikaatio, joka auttaa asiakasta minimoimaan veden ja sähkön kulutuksen.

Saksalaisen Thoma-yrityksen missiona on valmistaa 100 % terveellisiä ja energiaomavaraisia puutaloja, joissa ei käytetä mitään kemikaaleja eikä metalliosia. Rakentamisessa on hyödynnetty design for disassembly -periaatetta, eli puuosat ovat irrotettavissa toisistaan siten, että ne voidaan käyttää uudelleen ja rakentaa niistä vaikkapa uusi talo.

Jos yhdyt ajatukseen siitä, että kiertotalous on paras toimintamalli ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään tulevaisuuteen, tulee monsterihybridit jättää historiaan.

Artikkeli on muokattu aiemmin julkaistusta kirjoituksesta, joka on julkaistu Alma Talent Pro:n uutiskirjeessä 2018 ja 2019.

Kirjoittajasta: Anne Raudaskoski on Ethican Head of Consulting ja toinen perustaja. Anne on suunnitellut ja vetänyt yhdessä Design Forum Finlandin kanssa lukuisia, PK-yrityksille suunnattua EcoDesign Sprint -ohjelmaa Suomessa, Virossa, Ruotsissa ja Venäjällä.

************

English summary:

Is Circular Design part of your growth strategy?

Circular Design springs from the concept of decoupling. Decoupling is about separating the growth strategy from the increasing use of natural resources and virgin raw materials.

Circular Design can be described through the following aspects:

1) Micro and macro levels: Micro level refers to product design, which enables endless circulation of safe and non-toxic materials and value maintenance. Monstrous hybrid (term coined by William McDonough and Michael Braungart) refers to mixing renewable and non-renewable materials in such a way that they cannot be separated for reuse, but instead they become waste. Macro level is about designing a supporting system enabling the closing the loop.

2) Business model: Transforming from a linear “sell more, sell faster” business model to a circular service model underpinned by digital solutions

3) Premium customer experience and branding, which helps the circular offering standing out from the crowd and making it more appealing compared to products based on take-make-waste linear model.

About the author: Anne Raudaskoski is Ethica’s Head of Consulting and co-founder. Together with Design Forum Finland Anne has developed and organised several EcoDesign Sprints to various companies in Finland, Estonia, Sweden and Russia.

 ************